กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์17 พ.ค. 2562 21:31โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2562 07:29 ]

  โรงเรียนบ้านหลวงโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
ณ วัดวัฒนาราม ต.บ้านหลวง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมประกอบด้วยการถวายเครื่องไทยธรรม การฟังบรรยายธรรม
และการร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณต่างๆภายในวัด. 


Comments