กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์2 ส.ค. 2561 06:05โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 23:45 ]

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านหลวงนำโดย นางชยาภรณ์ แสนศรี ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมเนื่องใน
"วันสุนทรภู่" เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก ชื่นชมกวีเอกของโลก กิจกรรมประกอบด้วยการอ่านคำประพันธ์และประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณี และการมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันต่างๆ.Comments