กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์3 ก.พ. 2562 05:09โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 22:14 ]

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ โดยมี นายอภิศักดิ์ สุทธิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานในพิธีเปิด.กิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนที่ อบต.บ้านหลวงได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลบ้านหลวงได้มีการพัฒนาการทางด้านต่างๆ โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมตามบูทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหลวงได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ขยะรีไซเคิลจากเศษถุงนมโรงเรียน และ จัดกิจกรรมสอยดาวของรางวัลต่างๆ Comments