กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โพสต์7 ส.ค. 2562 00:24โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 00:26 ]

      ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมต่อการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา.Comments