กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6

โพสต์28 ส.ค. 2562 04:46โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

      โรงเรียนบ้านหลวงโดยคณะครูและบุคลากรนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วัดร่องเสือเต้น และ วัดห้วยปลากั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562.


Comments