กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่

โพสต์3 ก.ค. 2562 05:33โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานพิธีเปิด และ นางชยาภรณ์ แสนศรี ครูโรงเรียนบ้านหลวงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
  กิจกรรมประกอบด้วย
การกล่าวเกียรติคุณพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)การมอบรางวัลการประกวดต่างๆ แก่นักเรียน การประกวดการแต่งกายเลีบยนแบบตัวละครพระอภัยมณี.Comments