กิจกรรม Day Camp ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มี.ค. 2562 23:22โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 23:23 ]
 
    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัด กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1 -ป.6 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนสร้างทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะในรอบ 1 วัน อาทิ กิจกรรมเดินทางไกล การเข้าฐานความรู้ต่างๆ ฐานผจญภัยและการประกอบอาหาร ณ สถานที่ในหมู่บ้านบ้านหลวง..

Comments