กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์11 มี.ค. 2563 06:28โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

  โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-ป.6 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรม.Comments