คณะจากหน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์ซ่อมเเซมบ้านนักเรียน

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:16โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 07:48 ]

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะทีมงานจากหน่วยงานภายนอก นำโดย คุณธนาวุฒิ ลือยศ, คุณพงศกร  คนกล้า เครือเวทโปรดักส์คุณเชษฐ์พันธ์​ รัตนาภรณ์นุกุล, คุณมนัสนันท์ วัฒนะศิริ, คุณสมยศ แซ่โจว, คุณนพพล ทุนผล, คุณพิชัย จงโกเย็น, กลุ่มปลาคาร์ฟ, โค่ย คาเฟ่, คุณกิตติศักดิ์ ชุ่มทวี,  คุณวัชระ นากล้า, คุณแคทธรียา ศรีธิ, คุณชานนท์ รามเกื้อ และคุณจิติวัฒนา  ธนสุรไตรศักดิ์ ได้เข้ามามอบอุปกรณ์การกีฬา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เงินทุนช่วยพัฒนานักเรียนและโรงเรียน พร้อมนำวัสดุก่อสร้างเข้ามามอบให้แก่นักเรียนเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ โดยการประสานงานจาก
นางสาววิภาวรรณ สุราช ครูโรงเรียนบ้านหลวง
   ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้.

Comments