คณะกรรมการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจนับจำนวนนักเรียน

โพสต์4 ธ.ค. 2561 06:58โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 23:58 ]
 
   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจนับจำนวนนักเรียนจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกแห่งทั่วประเทศให้เป็นไปตามจริง.Comments