คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

โพสต์21 ส.ค. 2562 07:37โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 07:38 ]

   เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ประธานกรรมการ, ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง) และ กรรมการประเมินในโรงเรียน (นางชยาภรณ์ แสนศรี)
ร่วมประเมิน นางสาวไหมตะวัน        กะมล  ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากผลการปฎิบัติราชการระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.). โดยเป็นการประเมินตามสภาพจริง  รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะและข้อควรปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง.
Comments