คณะกรรมการประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

โพสต์19 มี.ค. 2563 04:11โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


  โรงเรียนบ้านหลวง โดยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานกรรมการพิจารณา

  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทางคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินผลจากเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน   (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ของข้าราชการครูทุกคน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ของผู้รับประเมินทุกคน.


Comments