คณะครูและนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้

โพสต์2 ส.ค. 2561 05:06โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 23:26 ]
 
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะครูนำโดยนายยี่ นามคำ , นายวัศพล ชุตินทราศรี และ นางสาวสายทอง ผิวตอง   ครูประจำชั้น ป.5 และ ป.6 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดวัฒนาราม เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ส่งผลสภาพแวดล้อมของโลกแก่นักเรียน.Comments