คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการจัดทำ Logbook

โพสต์4 ธ.ค. 2561 05:06โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 05:28 ]

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหลวงเข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะร่วมกับบุคลากรในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูได้มีความรู้ความเข้าใจการบันทึกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานใน Logbook ที่เชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะรูปแบบใหม่ ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรม.Comments