คณะครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการสรุปบทเรียน องค์การ แพลนฯ

โพสต์24 พ.ย. 2561 16:45โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2561 00:07 ]

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านหลวงประกอบด้วย นายยี่ นามคำ นายวัศพล ชุตินทราศรี และนางสาววิภาวรรณ สุราช ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการรู้รับ ปรับตัว เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ โครงการปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Climate Change Adaptation with and for Children in Southeast Asia : 4CA)  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด 

  ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหลวงได้ร่วมนำเสนอผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุจากถุงนมโรงเรียนและกล่องนมที่เหลือใช้ ซึ่งถือเป็นผลงานที่เกิดจากแนวคิดของคณะครูและนักเรียนที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆในรูปแบบโครงงงานประดิษฐ์เพื่อลดปริมาณขยะในแต่ละวัน รวมทั้งเพื่อลดการเผาขยะที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยจะได้ดำเนินการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องต่อไป.
Comments