เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์22 มิ.ย. 2561 02:02โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 
   เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านหลวง โดยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยจัดเป็นการเดินรณรงค์ในหมู่บ้านบ้านหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นถึงภัยและอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่.
Comments