เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

โพสต์2 ส.ค. 2561 06:29โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 23:57 ]

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหลวงคณะครูและนักเรียนนำโดย นางสาวกฤติมากร  อึ่งบำเหน็จ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะเชื้อไข้เลือดออก ในหมู่บ้านบ้านหลวงพร้อมแจกจ่ายทรายอะเบทแก่ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อป้องกันและหยุดการแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย.


Comments