เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์20 มิ.ย. 2562 21:32โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2562 21:32 ]
 
   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้งดและเลิกสูบบุรี่ตามถนนภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรม.
Comments