บรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 3

โพสต์24 ธ.ค. 2561 02:08โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2561 02:14 ]
  

   โรงเรียนบ้านหลวงจัดบรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 3 เรื่อง "ฆราวาสชั้นเลิศ : ละชั่ว กลัวบาป" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561   ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง โดย พระอาจารย์สมบูรณ์ อภิปุญโณ แห่งสวนธรรมศิริพฤกชาด พร้อมภิกขุ จำนวน 4 รูป ขึ้นแสดงพระสูตร ซึ่งมีคณะครูและญาติธรรมเข้าร่วมฟังธรรมครั้งนี้.


Comments