บรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 2

โพสต์18 พ.ย. 2561 01:13โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมบรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 2 เรื่อง "พึ่งตน พึ่งธรรม" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง โดย พระอาจารย์สมบูรณ์  อภิปุณโณ แห่งสวนธรรมศิริพฤษชาด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่.


Comments