ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

โพสต์19 มี.ค. 2563 04:11โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  โรงเรียนบ้านหลวง โดยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานกรรมการพิจารณา

  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทางคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินผลจากเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน   (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ของข้าราชการครูทุกคน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ของผู้รับประเมินทุกคน.


พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.6

โพสต์13 มี.ค. 2563 04:04โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 04:13 ]


     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานในพิธี.
พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารมหาปิยานุสรณ์"

โพสต์11 มี.ค. 2563 07:03โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 07:11 ]


  โรงเรียนบ้านหลวง นำโดย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารมหาปิยานุสรณ์" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (นายเทวินส์ สร้อยเพชร) เป็นประธานพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติและประชาชนในหมู่บ้านบ้านหลวงร่วมพิธี.
 
  อาคารมหาปิยานุสรณ์ เป็นอาคารแบบ 105 ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 เริ่มก่อสร้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ เดือน พฤศจิกายน 2562 ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 5,080,000 บาท.
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์11 มี.ค. 2563 06:28โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


  โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-ป.6 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรม.กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

โพสต์11 มี.ค. 2563 05:57โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหลวงนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) พร้อมฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ณัฐพล สุจิตโต  เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง.
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 04:17โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2563 04:31 ]

 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆของนักเรียน การจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ และการแจกของรางวัลต่างๆให้กับนักเรียน พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดเลี้ยงอาหารและไอศกรีมแก่นักเรียนทุกคนในโอกาสนี้ด้วย.


ผอ.รร.บ้านหลวง เข้าประเมินข้าราชการครู รร.บ้านป่าก๊อ

โพสต์2 พ.ย. 2562 05:54โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2562 05:59 ]


   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้เข้าประเมิน นายสมชาย ชลอ และ นางสาวพิกุล สาต๊ะ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมให้ข้อเสนอแนะเเนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูตามเกณฑ์การประเมินและพัฒนาอย่างเข้มของ ก.ค.ศ. ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนและพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีขึ้นต่อไป.
: (ภาพจาก Facebook โรงเรียนบ้านป่าก๊อ)


ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2562 22:02โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้แจ้งข้อ        ราชการและเเนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะครูและบุคลากรดำเนินการร่วมกัน.

.

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ต.ค. 2562 19:42โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2562 19:43 ]


  โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวง โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง (อบต.บ้านหลวง) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน.ผอ.รร.มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2562 05:03โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเรื่องสุขภาพจิตและการป้องกันโรคติดต่อ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง (อบต.บ้านหลวง) พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเช้า.


1-10 of 75