ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 04:17โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2563 04:31 ]

 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆของนักเรียน การจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ และการแจกของรางวัลต่างๆให้กับนักเรียน พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดเลี้ยงอาหารและไอศกรีมแก่นักเรียนทุกคนในโอกาสนี้ด้วย.


ผอ.รร.บ้านหลวง เข้าประเมินข้าราชการครู รร.บ้านป่าก๊อ

โพสต์2 พ.ย. 2562 05:54โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2562 05:59 ]


   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้เข้าประเมิน นายสมชาย ชลอ และ นางสาวพิกุล สาต๊ะ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมให้ข้อเสนอแนะเเนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูตามเกณฑ์การประเมินและพัฒนาอย่างเข้มของ ก.ค.ศ. ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนและพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีขึ้นต่อไป.
: (ภาพจาก Facebook โรงเรียนบ้านป่าก๊อ)


ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2562 22:02โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้แจ้งข้อ        ราชการและเเนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะครูและบุคลากรดำเนินการร่วมกัน.

.

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ต.ค. 2562 19:42โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2562 19:43 ]


  โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวง โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง (อบต.บ้านหลวง) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน.ผอ.รร.มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2562 05:03โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเรื่องสุขภาพจิตและการป้องกันโรคติดต่อ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง (อบต.บ้านหลวง) พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเช้า.


กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6

โพสต์28 ส.ค. 2562 04:46โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


      โรงเรียนบ้านหลวงโดยคณะครูและบุคลากรนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วัดร่องเสือเต้น และ วัดห้วยปลากั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562.


คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

โพสต์21 ส.ค. 2562 07:37โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 07:38 ]


   เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ประธานกรรมการ, ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง) และ กรรมการประเมินในโรงเรียน (นางชยาภรณ์ แสนศรี)
ร่วมประเมิน นางสาวไหมตะวัน        กะมล  ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากผลการปฎิบัติราชการระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.). โดยเป็นการประเมินตามสภาพจริง  รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะและข้อควรปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง.
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

โพสต์9 ส.ค. 2562 05:22โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 05:55 ]


      โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลวง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานพิธี
     กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การรำอวยพรของนักเรียน การแสดงของนักเรียน กิจกรรมตอบคำถามวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมประกวดการแข่งขันต่างๆที่เกี่ยวข้อง.
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์7 ส.ค. 2562 03:55โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 04:47 ]


     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (นางกัลยา มาลัย)
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหลวง โดยเข้าตรวจเยี่ยมในห้องเรียนเพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียน.
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โพสต์7 ส.ค. 2562 03:12โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลบ้านหลวง ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายรวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามสถานที่ต่างๆ .

1-10 of 70