ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 • ประกาศหยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา ประกาศโรงเรียนบ้านหลวงเรื่อง  หยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา
  ส่ง 15 ก.ค. 2562 08:11 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเร ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2562 05:56 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศกำหนดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านหลวงเรื่อง  กำหนดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 >>คลิกดาวน์โหลดประกาศ<<
  ส่ง 25 เม.ย. 2562 06:32 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • รร.บ้านหลวง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านหลวง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน >> คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด <<
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 22:50 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กำหนดรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ที่ 19 ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2562 06:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศรับสมัคร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศรับสมัครครูผู้เกษียณอายุราชการ ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องธ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2561 02:25 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศผลการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กำหนดรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ที่ 12 ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2561 02:13 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กำหนดการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีท ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2561 02:14 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศรับสมัครดเนินการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจ ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 07:35 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • การแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 5 โรงเรียนบ้านหลวง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน  " บ้านหลวงเกมส์ "  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่  26  กันยายน  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2561 04:05 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหลวงร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 06:28 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2561 08:39 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กำหนดการอบรมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดการอบรมการผลิตเศษวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่คณะครูและนักเรียน ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอประช ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2561 08:09 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กำหนดการจัดบรรยายธรรม "พุทธวจน" เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ" คามณิ! ..เพราะเหตุว่า ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2561 04:44 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -10.00 น. ณ หอประช ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2561 22:39 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ..สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แจ้งรายชื่อข้าราชการครู รร.บ้านหลวงเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู 10,000 บาท) โดยให้เข้าระบบ เพื่อยืนยันหลักส ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 06:30 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กำหนดการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดนำนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30 -15.30 น ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 06:37 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ** แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ** เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูฯ >> Training.obec.go.th ** เรียน    คณะครู(ข้าราชการครู)ทุกท่าน เรื่อง    แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการพัฒนาครูร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2561 21:28 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน กำหนดการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ** ตั้งแต่วันที่ 14 -15 พ.ค.61 ** วันจันทร์ที่ 14 พ.ค.61 - ตั้งแต่เวลา 09 ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2561 04:45 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เรียน  คณะครู (ข้าราชการครู) รร.บ้านหลวงทุกท่าน เรื่อง  แจ้งลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเอง (Booking) โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ. .................... .. ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งให้ข้าราชการคร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2561 21:49 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments