2 ปี แห่งการ Reengineering และ Renovate

ISSUE 1 : 2 ปี แห่งการ Reengineering และ Renovate

:: โพสต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562. 17:52 น.

  สวัสดีปีใหม่ 2562 น่าจะเป็นคำอวยพรที่คลาสสิคที่สุด ที่หลายๆท่านพบเจอกันมักจะทักทายกันแบบนี้ในช่วงต้นเดือนมกราคม ประจำทุกปี นะครับ

  Director’s Talk เป็นข้อเขียนแรกที่ผมตั้งใจเขียนและนำขึ้นเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหลวงอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ได้เผยแพร่เว็บไซต์โรงเรียน เมื่อเดือน มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มีการปรับรูปแบบเรื่อยมา จนกลายมาเป็นรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาเห็นในแบบลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์นี้

  Director’s Talk เป็นคอลัมน์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บไซต์ที่ผมตั้งใจเขียนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่งนี้รวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่จะสื่อสารไปยังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดเข้ามาอ่าน ถึงแม้จะเป็นการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) ที่ผมได้แต่เขียนๆแล้วท่านก็มีโอกาสเข้ามาอ่านๆเท่านั้น

  อาจไม่มีกรอบหรือช่องให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นเหมือนในสื่อโซเชียลอื่นๆแต่อย่างน้อยก็ยังมีด้านหนึ่งที่ผมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและจุดประกายแนวคิดกันสักเล็กน้อยในระบบปิดกับผู้อ่าน

  ผมได้รับคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่ง จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตามประกาศของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นับถึงวันนี้ได้มาทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหลวง 2 ปีกับอีก 14 วัน นับเป็นความภาคภูมิใจของผมอย่างยิ่งที่ได้ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่นี้

  ซึ่งการได้เข้ามาบริหารโรงเรียนบ้านหลวงยังมาพร้อมกับโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์ที่สำคัญมากสำหรับผมและทีมงาน (คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆภาคส่วน) ที่จะได้ผนึกกำลังกันร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกในตำบลบ้านหลวง อายุก่อตั้งราวๆ 93 ปี ผ่านผู้บริหารโรงเรียนมาแล้วหลายท่าน

 จากอดีตมีนักเรียนหลายร้อยคนจนมาถึงในยุคปัจจุบันนักเรียนเข้าเรียนไม่ถึง 200 คน นักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สภาพโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทั่วไปเอื้อต่อการทำงานของคณะครูและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่มากนัก หลังคาและเพดานของอาคารเรียนพุๆพังๆ จนโรงเรียนจำเป็นต้องได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิกฤตขั้นหนัก ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ หรือ โรงเรียน ICU จากกระทรวงศึกษาธิการ

  โจทย์ใหญ่นี้ทีมงานของผมต้องใช้วิธีการที่เราต้องทำการ Reengineering และ Renovate โรงเรียนกันขนานใหญ่และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด เริ่มตั้งแต่การประชุมวางแผนการจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ทั้งหมดภายในโรงเรียน วางบุคลากรที่เหมาะสมรับผิดชอบงานบริหารหลัก จัดรูปแบบและกระบวนการขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งการวางเป้าหมายการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่น่าเข้ามาเรียนของนักเรียน น่าเข้ามาทำงานของคณะครู และน่าเข้ามาใช้บริการของบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อให้เป้าหมายที่วางแผนไว้ เกิดเป็นความคืบหน้าของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ

  นับเป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนอย่างยิ่ง เมื่อผมเข้ามาบริหารงานได้ช่วงเวลาหนึ่ง งบประมาณต่างๆที่โรงเรียนจะได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทะยอยอนุมัติจัดสรรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณโรงเรียนขั้นวิกฤต ICU งบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงอาหาร งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน หรือแม้กระทั่งงบประมาณภายนอก ก็ยังได้รับมาเพื่อบริหารจัดการอยู่ส่วนหนึ่ง

  เวลาผ่านไป 2 ปี จากการได้รับงบประมาณพัฒนาโรงเรียนดังกล่าว โรงเรียนบ้านหลวงกลายมาเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วๆไป ทั้งด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในที่เน้นเรื่องความสำคัญของการทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆของบุคลากร นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น ถึงแม้เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังด้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆก็ตาม เนื่องด้วยมีตัวแปรหลายๆอย่างประกอบกัน แต่ภาพรวมแล้วนักเรียนทุกคนมีความสุขในการเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ช่วยลดปัญหานักเรียนขาดเรียน ก็ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ปัญหายังได้รับการแก้ไขมากขึ้น

  ผมขอถือโอกาสใช้ข้อเขียนแรกในเว็บไซต์นี้ ขอบคุณผู้มีส่วนที่ทำให้โรงเรียนบ้านหลวงเกิดการพัฒนา อาจจะพูดได้เลยว่าเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง แนวคิดแรกเริ่มของการพัฒนาจะไม่ส่งผลสำเร็จได้ หากยังมีข้อขัดแย้งหรือข้อจำกัดในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของความสำเร็จที่เกิดมาจากผลของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหลวง และผู้เกี่ยวข้องจากหลายๆหน่วยงาน ขอบคุณประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ ในกลุ่มโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนในพื้นที่ ที่ได้ช่วยผลักดันขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัด จนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ไว้ให้กับโรงเรียน นักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านบ้านหลวง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเร็ววันนี้

 ขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่สำหรับความห่วงใยและความเมตตา มอบกระเบื้องหลังคาปรับปรุงศาลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจนดูสง่างาม

  ปีใหม่ 2562 เริ่มต้นจากการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสร้างความสุขพร้อมสนุกกับการทำงานที่ได้รับผิดชอบ น่าจะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่มีค่ายิ่ง เกิดขึ้นแล้วตราตรึงใจตลอดไปมิรู้ลืมครับ..


                                          

หัสพงศ์ งานดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง


Comments