สารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง

    
     ..ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ไปทุกประเทศทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ผมขอส่งกำลังใจ แรงใจ และความหวังไปยังทุกท่านเพื่อร่วมฟันฝ่าให้มหาวิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ในเร็ววัน โดยขอให้ท่านได้เคร่งครัดในมาตรการข้อกำหนดต่างๆทางด้านการสาธารณสุขที่รัฐบาลขอความร่วมมือ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพของตนเองในพื้นที่พำนักอาศัย ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อโรคและหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างเห็นผล

    โรงเรียนบ้านหลวงกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน นักเรียนจำเป็นต้องหยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังและดูแลตนเอง พร้อมทั้งครูผู้สอนและบุคลากร ซึ่งทางโรงเรียนได้วางแผนการต่างๆที่จะให้นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลาปกติ มีความต่อเนื่องต่อการจัดการเรียนรู้เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านหรือพื้นที่ปลอดภัย จากการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม

    เราอาจจำเป็นต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพและกิจกรรมที่คุ้นเคยของเราลงในฐานะที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นคุณค่าที่สูงกว่า เพื่อที่จะควบคุมและยืดระยะเวลาให้การแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับที่ยังพอจะรับมือไหวได้ตามสถานการณ์จริง

    นี่จึงเป็นหนทางเดียวที่เราจะรักษาชีวิตของคนที่เรารักและเป็นพลังฟื้นฟูธรรมชาติให้เกิดภาวะสมดุลไปพร้อมกันด้วยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

     ผมยังเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่านร่วมกับนักเรียนทุกคน สภาวะการณ์ปกติที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราจะฟื้นคืนกลับมาได้ในเร็ววันและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนบ้านหลวงจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เฉกเช่นที่เคยเป็นมาตลอด 94 ปี

     แล้วเราจะก้าวข้ามมหาวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน.

หัสพงศ์ งานดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง
6 เมษายน 2563

Comments