ติดต่อโรงเรียนบ้านหลวง

.
โรงเรียนบ้านหลวง 
เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
  - ห้องสำนักงาน/ธุรการ : โทร. 053-106874
  - ห้องผู้อำนวยการ/ติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง : โทร. 052-010549   
   - อีเมล : blschool60@gmail.com

Comments