ติดต่อโรงเรียนบ้านหลวง

 โรงเรียนบ้านหลวง
: เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

: ห้องสำนักงาน/ธุรการ : โทร. 052-010549
: อีเมล : blschool60@gmail.com
Comments