ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2561 07:28โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 07:35 ]

โรงเรียนบ้านหลวงประกาศรับสมัครดเนินการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำ
แหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจปีงบประมาณ พ
.. 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

Comments