การปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

โพสต์16 มี.ค. 2563 23:07โดยโรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 04:30 ]

  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าเชื้อโรค COVID-19ได้ระบาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ทำให้บุคลากรอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคดังกล่าวได้โดยง่าย โรงเรียนมีความห่วงใยสุขภาพของคณะครู บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเห็นสมควรออกประกาศดังต่อไปนี้
 


Comments