activity

 • คณะกรรมการประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)   โรงเรียนบ้านหลวง โดยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) เมื่อวันที่ 19 ม ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 04:11 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.6      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประช ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2563 04:13 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารมหาปิยานุสรณ์"   โรงเรียนบ้านหลวง นำโดย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารมหาปิยานุสรณ์" เมื่อวันที่ 28 ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2563 07:11 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี   โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-ป.6 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหลวง ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2563 06:28 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหลวงนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) พร้อมฟังบรรยายธรรมจาก ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2563 05:57 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2563 04:31 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.รร.บ้านหลวง เข้าประเมินข้าราชการครู รร.บ้านป่าก๊อ    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้เข้าประเมิน ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2562 05:59 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประช ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2562 22:02 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562   โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวง โดยรองนายกองค์การบริหารส ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2562 19:43 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.รร.มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักเรียน    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเรื่องสุขภาพจิตและการป้องกันโรคต ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2562 05:03 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6       โรงเรียนบ้านหลวงโดยคณะครูและบุคลากรนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วัดร่องเสือเต้น และ วัดห้วยปลาก ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2562 04:46 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ประธานกรรมการ, ศ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 07:38 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ       โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2562 05:55 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (นางกัลยา มาลัย)เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหลวง โดยเข้าตรวจเยี่ยมในห้องเรียนเพ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 04:47 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลบ้านหลวง ณ ลานกิจกรรม องค ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 03:12 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 02:46 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะจากหน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์ซ่อมเเซมบ้านนักเรียน      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะทีมงานจากหน่วยงานภายนอก นำโดย คุณธนาวุฒิ ลือยศ, คุณพงศกร  คนกล้า เครือเวทโปรดักส์คุณเชษฐ์พันธ์​ รัตนาภรณ์น ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 07:48 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา       ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) เพื่อให ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 00:26 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • บุคลากรเข้าอบรมการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา        โรงเรียนบ้านหลวงได้นำคณะครู (นางสาววิภาวรรณ สุราช และ นายวัศพล ชุตินทราศรี ) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา ณ ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 22:54 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้อ่านสาร รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2562 06:27 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานด ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2562 05:33 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้งดและเลิกส ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 21:32 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562        โรงเรียนบ้านหลวงจัด "พิธีไหว้ครู" เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลวง  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีการไหว้ครู การมอบเก ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2562 03:17 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายห ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 07:38 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา   โรงเรียนบ้านหลวงโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"ณ วัดวัฒนาราม ต.บ้านหลวง เมื่อวันท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2562 07:29 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562     เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดย ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 02:24 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี)        เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนเพื่อพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนร ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2562 00:19 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • มอบของขวัญต้อนรับบุคลากรใหม่    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะครูร่วมมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับบุคลากรใหม่ ได้แก่ นางสาวไหมตะวัน  กะมล ตำแหน่ง ครุผู้ช่วย และ นางสาวนุศรา ธ ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2562 00:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2562 23:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่1/2562          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์  งานดี) ได้เข้าประเมินข้าราชการคร ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2562 01:21 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะครูที่ม ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 01:06 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 04:37 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • อบรมการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมหลักระดับปฐมวัย    โรงเรียนบ้านหลวงได้ส่งครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล (นางสาวไหมตะวัน กะมล และ นางอำไพ พรหมโน)เข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมระดับปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยี เพลงเกม ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 21:14 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงนำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมเดินรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการ ไปใช ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 03:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล    คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ สวนญี่ปุ่น ฮิโนกิแลนด์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 03:05 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่       โรงเรียนบ้านหลวงโดยคณะครูและบุคลากรได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 01:09 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรม Day Camp ปีการศึกษา 2561       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัด กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1 -ป.6 ซึ่งเป ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 23:23 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.รร.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย "1 ตำบล 1 ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2562 01:24 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์  งานดี) พร้อม หัวหน ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 03:29 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวงจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งการดำเนินการต ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2562 06:08 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562    ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันท ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2562 22:12 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ โดยม ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2562 22:14 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.รร.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ครั้งท ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2562 03:14 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562    นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง และ คุณครูอำไพ พรหมโน ผู้แทนคณะครูและนักเรียน นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ มอบแด่ ผู้อำนวยการสิทธิพงศ์ อุดมทร ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2562 03:20 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562" แก่นักเรียนทุกคน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2562 17:10 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • บรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 3       โรงเรียนบ้านหลวงจัดบรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 3 เรื่อง "ฆราวาสชั้นเลิศ : ละชั่ว กลัวบาป" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561   ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2561 02:14 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.รร.ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา    วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2561 02:01 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประเมินข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    ..คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหลวง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายส ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะกรรมการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจนับจำนวนนักเรียน      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจนับจำนวนนักเรียนจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ภาคเรียนท ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2561 23:58 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.รร.มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬา    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้ควบคุมฝึกซ้อมนักกีฬาเซปัคตะกร้อและนักเร ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2561 07:05 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการจัดทำ Logbook คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหลวงเข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะร่วมกับบุคลากรในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ วัตถุประสงค์เพ ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2561 05:28 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คร ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2561 04:47 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการสรุปบทเรียน องค์การ แพลนฯ   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านหลวงประกอบด้วย นายยี่ นามคำ นายวัศพล ชุตินทราศรี และนางสาววิภาวรรณ สุราช ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสรุปบทเร ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2561 00:07 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำล ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2561 16:01 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนแก่ครูประจำชั้น ป.1- ป.6 เพื่อสร้างความเข ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2561 02:20 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้านิเทศและตรวจเยี่ยมการทดสอบอ่าน เขียนของนักเรียน      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง และ นางรัชนี อุดทา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้านิเทศโรงเรียนและตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่าน ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2561 04:48 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ 2561   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ 2561 เมื่อว ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2561 02:08 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • นักเรียนร่วมการแข่งขันสิลปหัตถกรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ..เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงได้เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมน ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2561 01:30 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • บรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมบรรยายธรรมพุทธวจน ครั้งที่ 2 เรื่อง "พึ่งตน พึ่งธรรม" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง โดย พระอาจารย ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2561 01:13 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน "บ้านหลวงเกมส์" ..เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน "บ้านหลวงเกมส์" ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวง กิจกรรมมีการเด ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2561 00:56 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ฯ ..โรงเรียนบ้านหลวงส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงเร ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2561 00:20 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง  นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ...
  ส่ง 20 ต.ค. 2561 06:56 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายเทียนพรรษา   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหลวงจำนวน 3 ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2561 00:49 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ โรงเรียนบ้านหลวง นำโดย นายหัสพงศ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2561 00:29 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหลวงคณะครูและนักเรียนนำโดย นางสาวกฤติมากร  อึ่งบำเหน็จ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รณรงค์กำจัดลูกน ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 23:57 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านหลวงนำโดย นางชยาภรณ์ แสนศรี ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่" เพื่อให้นักเรียนได้ร ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 23:45 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   นักเรียนระดับชั้น ป.1 –ป.6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกับคณะนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านโละ เมื่อวันที่ 26 มิถ ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 23:35 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • บรรยายธรรมพุทธวจน  โรงเรียนบ้านหลวงร่วมกับกลุ่มพุทธวจนญาติธรรม จัดการบรรยายธรรมพุทธวจน เปิดธรรมที่ถูกปิด เรื่อง ความสุขและความเจริญทางโลก แก่คณะครูและประชาชนในหมู่บ้านบ้านหลวง เมื่อวันท ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 23:30 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะครูและนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะครูนำโดยนายยี่ นามคำ , นายวัศพล ชุตินทราศรี และ นางสาวสายทอง ผิวตอง   ครูประจำชั้น ป.5 และ ป.6 นำนักเร ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 23:26 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีไหว้ครู 2561   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 03:37 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์   โรงเรียนบ้านหลวงจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 15.30 น. เพื่อให ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2561 03:40 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก      เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านหลวง โดยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยจัดเป็นการเด ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2561 02:02 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านหลวงนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมเนื่องใน "วันวิสาขบูชา" ณ วัดวัฒนาราม ต.บ้านหลวงโดยนักเร ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 03:28 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมคณะครูเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โดยม ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2561 07:41 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.รร.บ้านหลวงและคณะครูร่วมงานผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านหลวง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) พร้อมตัวแทนคณะครูได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านและร่วมถวายปัจจัยทำบุญงานผ ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2561 05:16 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 75 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments