...NOT AVAILABLE NOW...


   ประกาศและประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ::
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

   ภาพกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ::
 • กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ       โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2562 05:55 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (นางกัลยา มาลัย)เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหลวง โดยเข้าตรวจเยี่ยมในห้องเรียนเพ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 04:47 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลบ้านหลวง ณ ลานกิจกรรม องค ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 03:12 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 02:46 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะจากหน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์ซ่อมเเซมบ้านนักเรียน      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะทีมงานจากหน่วยงานภายนอก นำโดย คุณธนาวุฒิ ลือยศ, คุณพงศกร  คนกล้า เครือเวทโปรดักส์คุณเชษฐ์พันธ์​ รัตนาภรณ์น ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 07:48 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา       ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) เพื่อให ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 00:26 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • บุคลากรเข้าอบรมการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา        โรงเรียนบ้านหลวงได้นำคณะครู (นางสาววิภาวรรณ สุราช และ นายวัศพล ชุตินทราศรี ) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา ณ ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 22:54 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวเว็บไซต์ครูบ้านนนอก

https://www.facebook.com/WeLoveSF/