https://www.ect.go.th/ect_th/images/MP62_page2.jpg

โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่


>> ..กำหนดส่งงานธุรการชั้นเรียน แบบประเมินผลต่างๆ แบบรายงานผลการเรียน และ แบบปพ.ต่างๆ ภายในวันศุกร์ที่ 22
มี.ค.62  ที่ ห้องวิชาการ เพื่อรวบรวมเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา.

>> ..กำหนดส่ง SAR รายงานประเมินตนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.62 ณ ห้องวิชาการ.

>> ..กำหนดประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน วันพุธที่ 27 มี.ค.62
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องเรียนที่ประจำชั้น.


 • คอลัมน์ประจำเว็บไซต์ Director's Talk     เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง ได้เผยแพร่ คอลัมน์ประจำเว็บไซต์ Director's Talk อย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเร ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2562 21:29 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านหลวง กำหนดจัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" แก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09 ...
  ส่ง 29 ธ.ค. 2561 05:28 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • รร.บ้านหลวง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านหลวง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน >> คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด <<
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 22:50 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กำหนดรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ที่ 19 ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 21:33 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศรับสมัคร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศรับสมัครครูผู้เกษียณอายุราชการ ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องธ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2561 02:25 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศผลการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กำหนดรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ที่ 12 ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2561 02:13 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลวงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กำหนดการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีท ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2561 02:14 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะครูที่ม ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 01:06 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 04:37 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • อบรมการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมหลักระดับปฐมวัย    โรงเรียนบ้านหลวงได้ส่งครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล (นางสาวไหมตะวัน กะมล และ นางอำไพ พรหมโน)เข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมระดับปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยี เพลงเกม ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 21:14 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงนำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมเดินรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการ ไปใช ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 03:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล    คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ สวนญี่ปุ่น ฮิโนกิแลนด์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 03:05 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่       โรงเรียนบ้านหลวงโดยคณะครูและบุคลากรได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 01:09 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรม Day Camp ปีการศึกษา 2561       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัด กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1 -ป.6 ซึ่งเป ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 23:23 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »




ข่าวเว็บไซต์ครูบ้านนนอก


http://www.majorcineplex.com//th/main