:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง ::
..94 ปี แห่งความภูมิใจ “โรงเรียนบ้านหลวง” ผลิตเยาวชนเป็นคนดี นำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ..
..กำหนดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่. [21 ส.ค. 62]

..แจ้งคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์ฯ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่.
[21 ส.ค. 62]

   ประกาศและประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ::
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

   ภาพกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ::
 • คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ประธานกรรมการ, ศ ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2562 07:38 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ       โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2562 05:55 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (นางกัลยา มาลัย)เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหลวง โดยเข้าตรวจเยี่ยมในห้องเรียนเพ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 04:47 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลบ้านหลวง ณ ลานกิจกรรม องค ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 03:12 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 02:46 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • คณะจากหน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์ซ่อมเเซมบ้านนักเรียน      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะทีมงานจากหน่วยงานภายนอก นำโดย คุณธนาวุฒิ ลือยศ, คุณพงศกร  คนกล้า เครือเวทโปรดักส์คุณเชษฐ์พันธ์​ รัตนาภรณ์น ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 07:48 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา       ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) เพื่อให ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 00:26 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวเว็บไซต์ครูบ้านนนอก

https://www.facebook.com/WeLoveSF/