..โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่" ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง.
[15/06/62]


..โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดจัด "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง. >>คลิกคำสั่ง<<
[02/06/62]

..แจ้งคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อชี้แจงและข้อหารือต่างๆที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่. [31/05/62]
..โรงเรียนบ้านหลวงแจ้งหยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นเวลา 1 วัน. [29/05/62]

..ด่วนที่สุด! กำหนดส่งไฟล์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562.
>>คลิกดูแนวทางการเขียนและส่งโครงการ<<  [29/05/62]

..ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การแต่งกายเพื่อไว้ทุกข์. >>คลิก<<  [27/05/62]

..กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลวง. 
[23/05/62]

..โรงเรียนบ้านหลวงหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน.  [16/05/62]

   ประกาศและประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ::
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

   ภาพกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ::
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562        โรงเรียนบ้านหลวงจัด "พิธีไหว้ครู" เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลวง  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีการไหว้ครู การมอบเก ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2562 03:17 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายห ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 07:38 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา   โรงเรียนบ้านหลวงโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"ณ วัดวัฒนาราม ต.บ้านหลวง เมื่อวันท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2562 07:29 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562     เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดย ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 02:24 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี)        เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนเพื่อพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนร ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2562 00:19 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • มอบของขวัญต้อนรับบุคลากรใหม่    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะครูร่วมมอบของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับบุคลากรใหม่ ได้แก่ นางสาวไหมตะวัน  กะมล ตำแหน่ง ครุผู้ช่วย และ นางสาวนุศรา ธ ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2562 00:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2562 23:15 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวเว็บไซต์ครูบ้านนนอก


https://www.facebook.com/WeLoveSF/