..โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดนำคณะครูเและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ วัดวัฒนาราม (วัดบ้านหลวง) เวลา 13.00 น. [11/07/62]

..โรงเรียนบ้านหลวงกำหนดจัด "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหลวง. >>คลิกคำสั่ง<<
[02/06/62]


   ประกาศและประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ::
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

   ภาพกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ::
 • บุคลากรเข้าอบรมการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา        โรงเรียนบ้านหลวงได้นำคณะครู (นางสาววิภาวรรณ สุราช และ นายวัศพล ชุตินทราศรี ) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในการจัดการขยะในสถานศึกษา ณ ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 22:54 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) ได้อ่านสาร รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2562 06:27 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานด ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2562 05:33 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้งดและเลิกส ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 21:32 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562        โรงเรียนบ้านหลวงจัด "พิธีไหว้ครู" เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลวง  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีการไหว้ครู การมอบเก ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2562 03:17 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายห ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2562 07:38 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา   โรงเรียนบ้านหลวงโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"ณ วัดวัฒนาราม ต.บ้านหลวง เมื่อวันท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2562 07:29 โดย โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวเว็บไซต์ครูบ้านนนอก