INDIVIDUELE TRAINING

Op aanvraag geven wij individuele training op ons terrein of aan huis. Wij trainen op praktijkgerichte situaties, dus we bespreken met U het doel van de training en werken daar naar toe.
Wij werken volgens de positieve trainingsmethode. dit wil zeggen belonen en aanmoedigen van gewenst gedrag, en negeren het ongewenste gedrag.
Wij houden wel duidelijk de rangorde in stand, en maken gebruik van hulpmiddelen zoals Clicker , Fluit, Gentle leader en U-lead.

Neem gerust contact op, wij analyseren uw aanvraag en maken een plan van aanpak.

U kunt onze trainingsresultaten volgen op : www.facebook.com/WhiteDogCenter