11. BLACK DOG CENTER --IMPRESSIE--

EVEN WAT BEELDEN ZODAT U ZICH EEN VOORSTELLING KAN MAKEN HOE BLACK DOG CENTER ER UIT ZIET. ALLE SPEELTUIGEN ZIJN BESCHIKBAAR EVENALS LANGE LIJNEN, EN GOEDE BENCHES VOOR DE RUSTMOMENTEN.
ELKE MAAND WERKEN WE MET THEMA'S DIE AANSLUITEN OP DE ACTUALITEIT. 
HIEROVER BERICHTEN WE NATUURLIJK VIA TWITTER EN FACEBOOK

Here some pictures, so you can imation how Black Dog Center looks like. Full Playground available, even so long leashes and benches for the resting area.
Every month we pick an actual theme.
Of course we mention this also on Twitter and Facebook