Pagina's‎ > ‎

Watervogeltelling 2007-2008

                           9 tm 11-11       16 tm 18-11        14 tm 16-12      23-12

 

Dodaars:                       39                    48                  30                 27

Fuut:                          239                   209                 150              237

Aalscholver:                        274                         271                      230                  174       op 17-11 kwamen bij Put Stroobants 253 ex. slapen

Blauwe Reiger:               45                    72                   60                23

Grote Zilverreiger:          20                    19                   12                  6

 

Knobbelzwaan:              30                    49                   29                 20

Grauwe Gans:              743                  552                  756               355

Kolgans:                        8                      5                     2                  8

Toendrarietgans:           56                    56                       195                    300     in regio present, maar tijdens telling niet aangetroffen

Brandgans:                     2                     3                     3                   3

Canadese Gans:           235                  256                  231                285   langs de Scheppelijke Nete in periode 9 tm 11-11 niet geteld

Indische Gans:                1                     3                     -                    -

Nijlgans:                       49                   98                  102                  40

 

Casarca:                        1                     -                     1                   -

Bergeend:                       5                    3                     3                   2

Wilde Eend:                4207               3219                 3836              3752

Krakeend:                    977                 624                  771                467

Wintertaling:                178                 143                  217                253

Roodschoudertaling           -                    1                     -                   -

Slobeend:                    168                  88                    56                   6

Pijlstaart:                        1                   -                      -                   -

Krooneend:                      -                   1                      -                   -

Smient:                         15                  10                    30                 19

Mandarijneend:                 -                   -                      -                   9

Kuifeend:                     922                 877                  890                979

Tafeleend:                   255                 270                  302                176

Brilduiker:                        6                    2                     8                  15

Grote Zaagbek                  -                    -                   48                  18

Middelste Zaagbek:           1                     -                          -                         -       op Put Rauw present, maar tijdens telling niet opgemerkt

Nonnetje                         -                     -                    5                  11

Grote Zeeeend                 -                     -                    1                    1     op 23-12 op Put Rauw present, maar tijdens telling niet opgemerkt

 

Meerkoet:                   1184               1216                1210                748

Waterhoen:                    76                 150                   79                 82

Waterral:                         6                  17                     7                  4

 

Goudplevier:                     -                    -                     1                

Kievit:                          648                  65                  366

Witgatje:                        13                  17                   13

Bonte Strandloper:             2                    -                     -

Watersnip:                      52                  22                   42

Bokje:                              1                    1                    -

Houtsnip:                          1                    -                    -

 

Sperwer:                          5                    8                    1

Havik:                              3                    1                    -

Buizerd:                          12                  28                    6

 

Bruine Kiekendief                -                    1                    -

Torenvalk:                        3                    6                    1

Slechtvalk:                       1                    -                     -

 

Pontische Meeuw               -                    -                     3                  1

Geelpootmeeuw                 -                    -                     -                  1

 

Zwarte Specht                   -                   3                     1

Kleine Bonte Specht            -                   1                     1

IJsvogel:                         16                  28                   17

Grote Gele Kwikstaart:         4                   6                     4

Waterpieper:                    14                  33                   15

Klapekster:                        4                   4                     2

Boomklever:                       7                  14                   11

Zwarte Roodstaart:             1                    -                    -

Roodborsttapuit:                 2                   1                    4

Tjiftjaf                               -                   -                    2

Noordse Kauw                     -                   1                    -

 

Goudvink:                          1                   6                    2

Kruisbek:                           4                  10                   1

Putter:                              1                  16                   2

Europese Kanarie:                1                   -                    -

Sijs:                                81                221                 262

Barmsijs:                            8                   -                    -

Sneeuwgors                        -                   3                    -

 

 

 

 

 

Comments