Pagina's‎ > ‎

Overzicht trektelresultaten

Totalen trektellen Kristallijn Maatheide 2007

  Soort Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totaal Maximum Presentie
(%)
Presentie
(dagen)
Eerste Laatste
1 Fuut 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 9 (8-nov) 3 3 20-okt 8-nov
2 Geoorde Fuut 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 (3-mei) 1 1 3-mei 3-mei
3 Aalscholver 888 410 29 0 11 22 788 1901 20 4069 1014 (19-okt) 61 69 2-maa 3-nov
4 Kleine Zilverreiger 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 (28-maa) 3 3 28-maa 3-mei
5 Grote Zilverreiger 7 0 0 0 0 0 7 16 0 30 8 (14-okt) 15 17 2-maa 27-okt
6 Blauwe Reiger 55 67 25 0 1 27 34 47 2 258 19 (28-maa) 54 61 2-maa 4-nov
7 Purperreiger 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5 2 (20-apr) 4 4 4-apr 11-sep
8 Zwarte Ooievaar 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 (23-aug) 2 2 23-aug 26-aug
9 Ooievaar 2 1 0 0 0 0 6 0 0 9 5 (9-sep) 4 5 11-maa 28-sep
10 Lepelaar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 (28-maa) 1 1 28-maa 28-maa
11 Knobbelzwaan 0 0 0 0 0 0 5 13 0 18 7 (6-okt) 4 5 14-sep 23-okt
12 rietgans spec. 26 0 0 0 0 0 0 73 0 99 58 (21-okt) 3 3 2-maa 21-okt
13 Toendrarietgans 0 0 0 0 0 0 0 193 0 193 143 (19-okt) 4 4 7-okt 27-okt
14 Kolgans 5 1 0 0 0 0 0 162 35 203 64 (20-okt) 11 12 11-maa 14-nov
15 Grauwe Gans 60 9 0 0 0 9 17 917 2 1014 731 (19-okt) 17 19 2-maa 14-nov
16 gans spec. 0 0 0 0 0 0 0 55 6 61 34 (14-okt) 4 5 5-okt 4-nov
17 anser gans spec. 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58 33 (20-okt) 2 2 19-okt 20-okt
18 Canadese Gans 5 0 0 0 0 0 0 47 0 52 45 (7-okt) 3 3 2-maa 14-okt
19 Brandgans 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 (25-aug) 1 1 25-aug 25-aug
  Soort Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totaal Maximum Presentie
(%)
Presentie
(dagen)
Eerste Laatste
20 Nijlgans 0 0 0 0 0 0 12 28 17 57 17 (4-nov) 5 6 30-sep 4-nov
21 Bergeend 11 0 0 0 0 0 1 1 0 13 4 (2-maa) 6 7 2-maa 19-okt
22 Smient 13 2 0 0 0 0 0 3 0 18 13 (28-maa) 3 3 28-maa 21-okt
23 Krakeend 16 6 0 0 0 0 4 15 0 41 16 (11-maa) 6 7 11-maa 7-okt
24 Wintertaling 0 13 0 0 0 2 4 1 0 20 7 (6-apr) 6 7 6-apr 7-okt
25 Wilde Eend 10 0 0 0 0 11 17 24 27 89 27 (4-nov) 11 12 2-maa 4-nov
26 Pijlstaart 27 38 0 0 0 0 1 10 0 76 38 (7-apr) 6 7 11-maa 21-okt
27 Zomertaling 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (1-apr) 1 1 1-apr 1-apr
28 Slobeend 21 89 0 0 0 0 0 18 0 128 23 (15-apr) 12 13 26-maa 19-okt
29 Tafeleend 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 (7-okt) 1 1 7-okt 7-okt
30 Kuifeend 2 4 1 0 0 0 3 3 0 13 2 (26-maa) 7 8 26-maa 7-okt
31 IJseend 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 (3-mei) 1 1 3-mei 3-mei
32 Brilduiker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (25-maa) 1 1 25-maa 25-maa
33 Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 (4-okt) 1 1 4-okt 4-okt
34 Wespendief 0 0 5 3 1 185 34 1 0 229 144 (23-aug) 18 20 2-mei 5-okt
35 Zwarte Wouw 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5 1 (15-apr) 4 5 15-apr 4-mei
36 Rode Wouw 1 0 1 0 0 0 6 1 0 9 3 (28-sep) 6 7 25-maa 10-okt
37 Vale Gier 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 (19-jun) 1 1 19-jun 19-jun
38 Bruine Kiekendief 2 10 6 1 0 11 28 6 0 64 8 (28-sep) 27 31 28-maa 19-okt
39 Blauwe Kiekendief 2 1 1 0 0 0 4 6 1 15 2 (28-sep) 11 12 26-maa 4-nov
  Soort Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totaal Maximum Presentie
(%)
Presentie
(dagen)
Eerste Laatste
40 Grauwe Kiekendief 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 3 (23-aug) 2 2 23-aug 24-aug
41 kiekendief spec 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 (29-apr) 3 3 29-apr 16-jun
42 Havik 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 (23-aug) 3 3 23-aug 22-okt
43 Sperwer 39 32 5 0 0 19 110 116 6 327 27 (28-sep) 56 63 2-maa 14-nov
44 Buizerd 62 22 2 0 0 17 154 448 6 711 82 (5-okt) 49 55 2-maa 14-nov
45 Dwergarend 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 (5-mei) 1 1 5-mei 5-mei
46 Visarend 0 6 2 0 0 7 12 2 0 29 5 (8-sep) 17 19 15-apr 7-okt
47 Torenvalk 3 7 0 0 0 7 19 12 0 48 5 (24-aug) 21 24 28-maa 19-okt
48 Smelleken 2 6 2 0 0 1 29 28 0 68 10 (28-sep) 29 33 2-maa 22-okt
49 Boomvalk 0 3 2 0 1 8 15 1 0 30 4 (23-aug) 19 21 20-apr 14-okt
50 Slechtvalk 0 0 0 0 0 1 5 9 0 15 3 (13-okt) 11 12 5-aug 21-okt
51 Kraanvogel 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 34 (28-maa) 2 2 26-maa 28-maa
52 Scholekster 12 4 3 0 0 1 0 0 0 20 5 (25-maa) 6 7 24-maa 25-aug
53 Kluut 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 (4-sep) 1 1 4-sep 4-sep
54 Kleine Plevier 14 8 0 0 0 0 0 0 0 22 11 (28-maa) 7 8 25-maa 20-apr
55 Bontbekplevier 0 2 0 0 0 5 12 4 0 23 4 (23-sep) 13 15 11-apr 3-okt
56 Morinelplevier 0 0 9 0 0 1 1 0 0 11 8 (2-mei) 4 4 1-mei 28-sep
57 Goudplevier 5 0 0 0 0 0 2 23 0 30 11 (19-okt) 7 8 18-maa 20-okt
58 Zilverplevier 0 0 1 0 0 1 1 7 0 10 2 (3-okt) 6 7 28-mei 19-okt
59 Kievit 141 30 4 0 0 80 883 1944 293 3375 324 (28-sep) 48 54 2-maa 4-nov
  Soort Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totaal Maximum Presentie
(%)
Presentie
(dagen)
Eerste Laatste
60 Kleine Strandloper 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 (9-sep) 2 2 9-sep 15-sep
61 Temmincks Strandloper 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 (5-mei) 1 1 5-mei 5-mei
62 Krombekstrandloper 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 3 (15-sep) 2 2 14-sep 15-sep
63 Bonte Strandloper 2 0 0 0 0 5 3 10 2 22 3 (19-okt) 13 15 2-maa 4-nov
64 Kemphaan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 (1-apr) 1 1 1-apr 1-apr
65 Watersnip 0 1 0 0 0 3 3 7 2 16 5 (3-okt) 8 9 7-apr 3-nov
66 Grutto 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 (13-apr) 2 2 13-apr 20-apr
67 Rosse Grutto 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (28-apr) 1 1 28-apr 28-apr
68 Regenwulp 0 18 0 0 8 0 0 0 0 26 10 (15-apr) 5 6 11-apr 31-jul
69 Wulp 0 4 1 0 0 13 1 0 0 19 5 (24-aug) 8 9 11-apr 3-sep
70 Zwarte Ruiter 0 2 0 0 0 1 2 0 0 5 1 (20-apr) 4 5 20-apr 15-sep
71 Tureluur 4 14 3 1 0 2 0 0 0 24 5 (11-apr) 14 16 25-maa 8-aug
72 Groenpootruiter 0 10 17 0 0 3 6 0 0 36 12 (3-mei) 19 21 15-apr 23-sep
73 Witgat 7 11 0 0 0 1 2 0 0 21 4 (28-maa) 11 12 2-maa 30-sep
74 Bosruiter 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 2 (4-aug) 3 3 20-apr 4-aug
75 Oeverloper 0 5 5 0 0 3 2 0 0 15 5 (3-mei) 7 8 15-apr 26-sep
76 Steenloper 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 (9-sep) 1 1 9-sep 9-sep
77 Middelste Jager 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 (11-mei) 1 1 11-mei 11-mei
78 Zwartkopmeeuw 2 60 10 0 1 1 2 0 1 77 31 (15-apr) 19 21 2-maa 3-nov
79 Dwergmeeuw 0 63 0 0 0 2 0 2 0 67 36 (18-apr) 8 9 15-apr 19-okt
  Soort Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totaal Maximum Presentie
(%)
Presentie
(dagen)
Eerste Laatste
80 Kokmeeuw 218 153 11 0 0 121 195 263 3 964 148 (2-maa) 45 51 2-maa 3-nov
81 Stormmeeuw 23 3 0 0 1 9 7 17 1 61 16 (2-maa) 20 23 2-maa 14-nov
82 Kleine Mantelmeeuw 33 120 93 4 3 47 56 13 1 370 23 (3-mei) 55 62 2-maa 3-nov
83 Zilvermeeuw 24 11 5 0 2 7 23 21 0 93 13 (28-maa) 28 32 2-maa 21-okt
84 Geelpootmeeuw 2 0 0 0 0 1 3 0 0 6 1 (11-maa) 5 6 11-maa 30-sep
85 Pontische Meeuw 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 1 (13-apr) 4 4 13-apr 21-sep
86 Grote Mantelmeeuw 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 (11-apr) 3 3 16-maa 11-apr
87 Drieteenmeeuw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 (2-mei) 1 1 2-mei 2-mei
88 Visdief 0 1 0 0 0 14 2 0 0 17 12 (12-aug) 5 6 25-apr 9-sep
89 Zwarte Stern 0 4 6 0 0 1 0 0 0 11 4 (28-apr) 6 7 28-apr 10-aug
90 Witvleugelstern 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14 (20-mei) 1 1 20-mei 20-mei
91 Holenduif 27 33 1 0 0 106 47 217 169 600 169 (4-nov) 44 50 4-maa 4-nov
92 Houtduif 4617 1226 58 0 0 541 609 32689 982 40722 8111 (22-okt) 79 89 2-maa 14-nov
93 Turkse Tortel 7 4 4 0 0 1 0 8 0 24 6 (2-maa) 9 10 2-maa 20-okt
94 Zomertortel 0 0 3 1 0 60 2 0 0 66 19 (12-aug) 14 16 2-mei 26-sep
95 Halsbandparkiet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (<A href="http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=2&site=0&telpo
Comments