Pagina's‎ > ‎

Jaaroverzicht 2005


 

(samenstelling: Jef Sas)

 

December '04 - februari '05

Op 29/12, na echt stormweer, kon Werner Langhmans op de middag een Roodkeelduiker waarnemen op de Molse Kanaalplas. Bij de Aalscholvertelling op 15/01 kon Jef Sas 203 ex. tellen op de slaapplaats op Mol Stroobants. Tussen 05/01 en 09/01 werd driemaal een Roerdomp waargenomen aan de Geelse Dekshoevevijver. Fons Van Doninck kon een Kwak observeren in zijn tuin in Geel-Wilders op 01/03. Ook Grote Zilverreigers laten zich geregeld opmerken, met 1 of 2 ex aan de Geelse Dekshoevevijver, in Retie Prinsenpark, Dessel 't Goor en Mol-Rauw Scheppelijke Nete (langs de ring). Maximum aantallen op 23/01 Geel De Zegge (3ex) en 09/02 Mol Stroobants (5ex op slaapplaats). Op 31/01 vloog een Ooievaar over Geel-Wilders en op 19/02 één ex over Geel De Zegge.

 

Op 19/12 pleisterde al een groep van 100 à 150 ex Rietganzen aan de Molse Grote Zandput. De deelnemers aan de  excursie  naar de Lommelse Riebos op 02/01 zagen daar  een vlucht van een 400-tal invallen op de akkers en vanaf half februari tot zeker 01/03  pleisterden 6 Toendrarietganzen op de Hooibeekvijver in het Prinsenpark Retie. Ook Grauwe Ganzen zijn prominent aanwezig in onze regio, vooral rond de Ronde Put Postel. Op 08/02 zat een groep van 30 ex. op de vijvers in Dessel 't Goor. Een groepje van 6 Kolganzen laat zich regelmatig observeren te Mol-Rauw Scheppelijke Nete en Mol De Maat, dikwijls samen met 1 Brandgans en enkele Nijlganzen. Ook Canadese Ganzen verzamelen geregeld daar in de weiden langs de Rauwse canyon van de Scheppelijke Nete: maximum aantallen op 27/01 (63 ex) en 31/01 (56 ex.). Vanaf half februari lieten koppels Bergeenden zich geregeld opmerken aan de Geelse Dekshoevevijver, Retie Prinsenpark en Mol Grote Zandput. Ook Smienten mogen we nu tot onze jaarlijkse overwinteraars rekenen: 6 tot 10 ex op Mol De Maat en 3 tot 5 ex in Retie Prinsenpark en Kattestaart. Op 27/02 pleisterde er ook 1 kp Pijlstaarten in Retie Prinsenpark. Brilduikers verkiezen nog altijd de Molse Stortplas en het Postelse Zwart Kot als favoriete overwinteringswatertjes. Maximum aantal op 06/02 Postel Zwart Kot: 8 ex.

De eerste Nonnetjes (2 ww) werden gezien op 12/12 op Mol Stroobants. Maximum aantal voor de Molse zandputten werd geteld op 23/01 met  9 ex.. Grote Zaagbekken arriveren vroeger in onze regio en overwinteren in grotere aantallen, met voorkeur voor de Grote Plas Mol: maximum aantal daar op 25/02 met 23 ex.. Ook op de Geelse Dekshoevevijver en in Retie Prinsenpark (10 ex. op 07/02) zijn er altijd wel een aantal te observeren.

 

Weinig waarnemingen van roofvogels binnengekregen deze winterperiode. De Slechtvalk liet zich geregeld opmerken aan zijn nestbak op de Electrabelcentrale in Mol-Donk en ook boven de Oude Bleken in Mol lieten ze zich wel eens zien. Verder 1 Smelleken jagend op Graspiepers en Kneus langs het Miel-Ottenpad te Mol Russendorp.

 


Watersnip, Dekshoevevijver, maart 2007 (Jelle van de Veire)

 

Op 19/12 werd in Geel Zammelsbroek een ontsnapte Purperkoet teruggevangen en overgebracht naar het asiel van Heusden-Zolder. Maximum aantal Watersnippen aan de Geelse Dekshoevevijver werd geteld op 06/02: 15 ex.. Houtsnippen werden waargenomen op 18/12 Netevallei Oosterlo (2ex) en op 06/02 Geel Zammelsbroek (3ex). Op 17/01 werd een Bokje opgestoten op Mol De Maat- Klein Verkallen. Wanneer je meeuwen goed observeert, zoals Eli Van Audenhove, vind je er wel eens een Pontische tussen: telkens in 1ste winterkleed, 12/12 Mol Grote Plas en 08/02 Mol Kanaalplas.

 

Kleine Bonte Spechten lieten zich opmerken in Mol De Maat en Oude Bleken. Op 27/02 zat een groep van ca 200 Veldleeuweriken in de velden op Mol-Russendorp. Grote Gele Kwikstaarten werden tussen 24/12 en 12/02 regelmatig waargenomen, met 1 of 2 ex.: Retie Prinsenpark, Geel Dekshoevevijver, Dessel 't Goor, Mol Zandputten. Bijzonder was de waarneming van 2 mm en 1 w Baardman op 24/01 aan de Geelse Dekshoevevijver.

Tussen 11/02 en 23/03 kon men een leucistische Zwarte Kraai aantreffen in Geel Zammelsbroek. Een echte Bonte Kraai zat dan weer op 04/12 aan Retie Kattestaart tussen een groep Zwarte soortgenoten in het veld. Op 27/02 dwarrelde een groep van ca 300 Groenlingen rond aan Mol-Russendorp. Roger Daemen zag  9 Putters fourageren op onkruidzaden in zijn straat in Dessel. Op 02/01 kwamen 4 Barmsijzen op bezoek  in een tuin in Mol Postelarenweg; op 20/01 waren ze daar weer met 18 ex. En als afsluiter vond er een invasie plaats van Noordse, of misschien beter Siberische (teuter-)Goudvinken te verwerken: op 12/12 in Balen De Vennen (5 mm, 6 ww); in Reservaat De Maat op 20/12 (1 w), op 17/01 (8 ex), op 07/02 (1m) en op 14/02 (10 ex).

 

Overige waarnemingen

De eerste vlinders lieten zich zien bij de eerste echte warmte op 09/01: 1 Citroenvlinder in Mol Broekbeemden en op 10/01 1 Atalanta in Mol De Maat.

 

Medewerkers aan dit overzicht:

Bergmans Herman;  Damen Luc; Dekoning André; Daemen Frans; De Schepper Jan; Langhmans Werner; Leysen  Koen; Lievens Gabriël; Maes Kurt; Peetermans  Erik; Sas Jef; Schildermans Tom; Van Doninck Fons + Andrea; Vaes Eddy; Van Audenhove Eli; Van Audenhove Philip, Van Reet Staf; Wijnants Jaak en nog vele anderen van Vogelwerkgroep  Meanderland.

 

maart - mei

 Eind maart, begin april  vertoefden 2 koppels Dodaars op Retie Kattestaart. Op  3 april liet 1 Geoorde Fuut zich zien op de plas tussen Umicore en Omnichem in Balen-Wezel. Op 30/04 telde Jef Sas 37 nesten Aalscholver in de kolonie achter put Stroobants (naast reservaat De Maat) Mol. Een tiental juv. werden later geringd. Het maximum aantal Grote Zilverreigers werd op 06/03 geteld te Rauw Scheppelijke Nete en Mol Grote Plas: 3 ex. De laatste voorjaarswaarneming dateert van 29/03 te Balen Scheps, 1ex.. Op 22/03 's morgens fourageerden 2 Ooievaars in een weide aan de Oude Bleken in Mol.

 

Een 70-tal Grauwe Ganzen verzamelden zich op 31/03 aan Dessel 't Goor en op 06/03 zaten er 82 aan de Grote Plas in Mol, samen met 140 Rietganzen. Op 07/03 telde Herman Berghmans nog 47 Canadese Ganzen  (samen met 6 Kolganzen)  in het weiland langs de Scheppelijke Nete te Mol-Rauw. Op 16/03 bracht 1 Rotgans een bezoekje aan de Molse Kanaalplas.

Op 15/05 telde Jef Sas 3 koppels Bergeend aan de Molse Grote Zandput en op 25/05 zwommen daar al 2 koppels rond met elk 7 juv.. Op 21/03 was een groep van  20 Smienten (waaronder 11 mm) aanwezig op de Molse Grote Zandput. 2 mm en 1 w Pijlstaart vertoefden tot 11/04 te Retie Kattestaart. Ook Zomertalingen lieten zich meermaals zien op deze plas, met maximaal 2 mm en 2 ww op 28 en 31/03. In april zochten ze dan weer liever de nabijgelegen Kievit op, met op 29/04 1 baltsend koppeltje met een tweede geïnteresseerd mannetje in de buurt. Zelfs 1 M Wintertaling baltste  toen mee.

Op 06/03 baltsten op de Stortplas 3 mm Brilduiker rond 2 wijfjes. De laatste waarneming was daar op 23/03 van 1 koppel. Maximum aantallen Grote Zaagbekken voor deze periode: 04/03 te Mol Grote Zandput (12 ex.) en 13/03 te Retie Prinsenpark (5 koppels). Op 04/03 pleisterden ook nog even 5 Nonnetjes (slechts 1 m) op de Molse Grote Plas.

 

Zwarte Wouwen op doortrek werden gezien op 04/04 te Meerhout Creindert en op 29/04 minutenlang rondzwevend boven de Molse Grote Plas. 1 m Bruine Kiekendief vloog op 21/04 rond te Neerpelt Hageven en 1 w Blauwe Kiekendief op 07/03 te Retie Prinsenpark. Slechts 1 melding van een Visarend voor dit voorjaar: op 26/03 zag B. Verbraeken 1 ex. vissen aan de Balendijk, boven de vijvers van Umicore. Een eerste Boomvalk liet zich opmerken boven Den Diel op 01/05. De jonge Slechtvalken (2 mm, 1 w) op de Electrabelcentrale langs het kanaal in Mol-Donk kregen op 23/04 (ze waren toen 16 dagen oud) een kleur- en een alu-ring om de poot.

Een koppel Patrijzen werd meermaals opgemerkt in de buurt van de Kattestaart Retie en op 5/5 te Dessel Molenhei. Op 01/05 vloog 1 Kwartel door het rietveld aan de Grote Zandput Mol. 16 Kraanvogels trokken naar noord op 13/03 over de Geelse Dekshoevevijver.

 

Op 30/04 kwam een derde Scholekstertje uit het ei op het platte dak van de bib van de KHK Geel. Op 06/05 kwamen 2 juv. daarvan op een lager gelegen dak (zonder keien!) terecht en werden daar diezelfde week nog geroofd door kraaien, omdat ze niet meer konden rekenen op hun schutkleur tussen de keien. Ook bij Jan Dirkx in de Sijsjesstraat (De Leunen) Geel broedde met succes een Scholekster op zijn platte dak.

 


Kleine Plevier, Kristallijn, april 2007 (Jelle van de Veire)

 

Groepjes Kluten pleisterden aan de Grote Plas Mol van 18/03 tot 21/03 (7ex.) en op 29 en 30/04 (4 ex.). De eerste Kleine Plevieren werden op 18/03 genoteerd aan Retie Kievit; op 16/05 aldaar 1 baltsend en copulerend koppeltje. Nog broedgevallen werden gemeld van Mol Grote Plas en Mol Buitengoor. Bontbekplevieren passeerden aan de Grote Plas op 09/05 (1); 14 en 15/05 (4), 18/05 (1). Een Zilverplevier in prachtkleed was aldaar aanwezig op 15/05 en een ander ex. op 16/05 op het slik van dezelfde plas. Ook 2 Kanoeten in zomerkleed kwamen op bezoek, op 08/05. Drieteenstrandlopers werden opgemerkt op 14/05 en 15/05 (2 ex.). Op diezelfde data ook Temmincks Strandlopers: 14/05 (1ex.), 15/05 (6 ex.), 09/05 (2ex). Bonte Strandlopers konden genoteerd worden op 23/03 (3), op 09/05 (2) en op 15/05 (2). 3 Kemphanen tankten aan de Grote Zandput bij op 19/03 en 1 op 09/05.

 

Op 03/04 kon Kurt Maes een vlucht van 25 Watersnippen tellen aan de Geelse Dekshoevevijver. Twee Baltsende Houtsnippen lieten zich al horen en zien op 31/03 te Geel Zammelsbroek. Het maximum aantal Grutto's op de Geelse Dekshoevevijver werd geteld op 18/03 met 29 ex.. De eerste Regenwulpen (5 ex.) lieten zich zien op 17/04 te Geel Neerhelst; van dan af waren er bijna steeds te vinden in de weilanden in de buurt van Retie Kattestaart, met de maxima op 21/04 (52 ex.) en 27/04 (58 ex.). Op 25/04 vond Werner Langhmans in Kasterlee Goor twee groepen van ca 30 ex. en toen hij passeerde door de Roerdompstraat in Geel waren er daar nog meer te horen. Bij de excursie in 't Reties Goor konden de deelnemers ca 40 ex. observeren.

Zwarte Ruiters (telkens 1 ex.) lieten zich zien aan de Grote Plas Mol op 30/4, 15/05 en 16/05; Tureluurs liepen er bijna de hele periode wel rond in kleine aantallen (2 tot 6 ex.), maar op 27/04 had zich een groep van 30 ex. verzameld op het slik van de Grote Plas; een 300-tal Boerenzwaluwen kwam diezelfde avond daar ook een slaapplaats zoeken in het riet. Twee Groenpootruiters waren ter plaatse op 06/05 en 09/05; op 16/05 ook 2 ex op Retie Kievit. 2 Bosruiters waren aanwezig aan de Mol Grote Zandput op 13 en 14/05 en Steenlopers passeerden daar op 07/05, 20/05 en 2 ex. op 23/05.

 

Op 18/03 zaten 2 Zwartkopmeeuwen tussen de Kokmeeuwen aan de kapel op de Brijloopsedijk Geel. Op 11/04 telde Eddie Vaes niet minder dan 77 Kleine Mantelmeeuwen aan de Molse Grote Zandput. In mei kwamen de Visdieven dan een kijkje nemen aan de Molse Plassen: een eerste groep van 38 ex. kwam langs op 07/05 aan de Grote Plas, maar was 10 minuten later alweer weg; op 08/05 joeg 1 ex. aan de Stortplas, samen met een Zwarte Stern; op 13/05 3 ex. jagend en in zit te Retie Kattestaart; op 14/05 te Mol Grote Zandput 4 ex. en op 15/05 Mol Stortplas 3 ex. Diezelfde (?) 3 werden op 16/05 opgemerkt aan de Molse Grote Zandput. Op 15/05 passeerden enkele Zwarte Sterns: Mol Grote Zandput (3ex.); Mol Kanaalplas (10 ex.); Mol De Maat (1 ex.).

 

Tot zijn grote verbazing zag Luc Daemen op 05/03 een Velduil, achtervolgd door kraaien op de akker naast zijn tuin in Geel. Een eerste koppeltje Zomertortels werd opgemerkt aan Retie Kattsetaart op 24/03. De eerste twee Gierzwaluwen werden in Dessel Zandvliet gesignaleerd op 24/04 's morgens. Twee meldingen van Draaihals dit voorjaar: 26/04 te Geel Wilders en op 13/05 Geel Gooreindse Leunen. In Veerle Varenbroek waren ze op 31/03 heel blij met de waarneming van een Middelste Bonte Specht. Deze vogel bleef ook nadien nog lang ter plaatse. Op diezelfde dag liet zich daar ook al een Koekoek horen! Waarnemingen van Kleine Bonte Specht komen uit Mol De Maat, Mol-Gompel, Mol-Sluis en Balen-Griesbroek.

 

In het OPZ in Geel loopt een Huiszwaluwenproject met 30 nestkasten en op het TI Geel ging men Gierzwaluwnestkasten inbouwen. Op 01/04 zong een eerste Boompieper in De Maat. Grote Gele Kwikstaarten lieten zich zien op 10/03  Mol Stortplas en 23/03 Mol Buitengoor.

 


Pestvogels, Grote Zandput 2005 (Michel Huysmans)

 

En dan de invasie van Pestvogels, want ook in onze regio vielen deze vogels veelvuldig te bewonderen. Een eerste waarneming  kwam van Frans Michiels in het Buitengoor Mol, met 9 ex. Op 07/03 werden er 4 ontdekt in Retie Duinberg en op 08/03 kwam via Birding Kempen de melding binnen van Michel Huysmans dat vlakbij de Sibelco-fabriek op Sas 4 een grote groep (toen 28 ex) kwam fourageren in een aanplant van liguster en gelderse roos. Daar was het vanaf toen bijna elke dag kermis (maximum geteld op 12/03, met 87 ex.). Zelfs twee Sperwers kwamen er geregeld op jachtbezoek. De laatste waarneming daar op 27/03 met 60 ex. Ook op andere plaatsen met besdragende struiken doken wel eens Pestvogels op: op 21/03 in Mol De Maat liet een groep van 120 ex. zich bewonderen in Gelderse Roos; op 25/03 zat een groep van 30 ex. langs de Zuiderring in Mol. De laatste waarnemingen kwamen uit Meerhout Genebroek, met op 02/04 10ex. en op 03/04 12ex..

 

Kristin Van Gorp kreeg op 06/04 een Beflijster op bezoek in haar tuin in Dessel Witgoor, een tweede ex. werd op 01/05 gespot op het Oude Stort van Mol. Een eerste Nachtegaal liet zich al op 11/04 opmerken door tegen een raam te vliegen bij Eddy Vaes in de Oude Bleken Mol. Eddy zag hem nog terug op 13/04, maar zang werd niet gehoord. Een eerste zingend ex. kon je op 14/04 beluisteren vanaf de parking van de Kleppende Klipper aan Mol De Maat. Op 14/04 pleisterde een Tapuit even aan de Molse Grote Plas. Braamsluipers lieten zich horen op 23/04 (tot zeker 28/04) te Mol Toemaathoek en op 26/06 Mol-Gompel langs het opgespoten gebied in de Langvennen. Een eerste Wielewaal liet zich op 28/04 horen ter hoogte van Sas 4 Dessel.

Bijzonder was de Grauwe Klauwier die op 18/05 bij Polle Gysels thuis in Geel Mosselgoren op bezoek kwam en de Ortolaan die op 14/05 zomaar over de straat trippelde voor de ogen van Theo Bollen in Lommel Gelderhorsten. op 06/04 zat een Europese Kanarie te zingen te Balen Ongelberg. Herman Berghmans telde op 17/03 minimaal 100 Rietgorzen, die kwamen slapen in het riet in Geel Zammelsbroek.

 

Overige waarnemingen

Op 28/04 zag Fons Vandoninck een Hermelijn lopen te Geel Wilders. De eerste Rugstreeppadden waren al op 12/04 te horen in Mol Den Diel en De Maat. Een eerste Meikever kwam in de Wildstraat te Mol-Gompel aangezoemd op 29/04. De eerste Veldparelmoer werd natuurlijk door Theo Bollen ontdekt, enwel op 14/05 in Balen-Wezel Kapelstraat. Op 24/05 kwam een Koninginnepage eitjes afzetten in de Wildstraat in Mol-Gompel. Van Hendrik Van Broekhoven kregen we de nodige libellenwaarnemingen binnen: op 08/05 vlogen al enkele Variabele Waterjuffers op Mol Den Diel; op 28/05 aan Sas 6 Mol een Metaalglanslibel, op Mol Den Diel Smaragdlibel, Grote Roodoogjuffer en Bruine Winterjuffer naast de gewone soorten; op 29/05 aan De Molse Grote Zandput als bijzondere soorten Beekoeverlibel en Plasrombout.

 

Medewerkers aan dit overzicht:

Berghmans Herman; Daemen Luc; Dekoning André; Delaet Jan; Langhmans Werner; Peetermans Eric; Sas Jef; Schurmans Maarten; Schildermans Tom; Vandoninck Fons; Vaes Eddy; Van Audenhove  Eli; Van Audenhove Philip; Van Broekhoven Hendrik; Van Vlerken Fons; Wijnants Jaak;  Zeinstra Martin en nog heel wat andere vogelkijkers van Vogelwerkgroep Meanderland.

 

 

Juni  - augustus

In juni hoorde Frans Daemen aan de Lange Linnenput in Mol-Postel een Roerdomp verschillende keren roepen, zodat we hier toch mogen spreken van een vermoedelijk broedgeval. Op 10/06 liet 1 m Wouwaap zich zien aan de Geelse Dekshoevevijver. Spijtig genoeg bleef het bij deze ene waarneming. De eerste Grote Zilverreiger liet zich opmerken aan de Ronde Put Postel op 22/08 en een Purperreiger vertoefde op 01/08 in het waterwingebied in Balen-Scheps. Veel Ooievaars waren op doortrek deze zomer: 11/07 Dessel Zandvliet (1ex.); 29/07 Mol Oude Bleken (3 ex.); 15/08 Retie Kattestaart een 20-tal op zoek naar een thermiekbel, afdrijven richting Geel; 21/08 Geel Oosterlo (3 ex.); 24/08 Postel Ronde Put (14 ex.). Op 06/05 kon André Nuyens in een weiland aan de Ronde Put Postel een mak exemplaar benaderen tot op 15 meter.

 

Zekere broedgevallen van Wespendief waren er te Balen-Scheps (VUM) en ten noorden van de Ronde Put Postel (DNF). Op 17/08 kon Frans Daemen 24 ex. op trek tellen aan de Ronde Put. Vanaf 09.30 u zocht een groep van 11 een thermiekbel op, om dan rond 11.30 u af te glijden naar zuid, terwijl een tweede groep van 7 ex. alweer hoogte won in deze thermiekbel. Op 31/08 trok een roofvogel met alle kenmerken van een Ruigpootbuizerd over Mol-Russendorp. Een eerste Visarend liet zich op 04/06 al opmerken aan Mol Den Diel en de Grote Plas (met succes vissend). Nadien waren er regelmatig waarnemingen daar met 1 tot 2 ex.. Op 24/08 trokken aan de Ronde Put in Postel 4 adulte Visarenden door. Er werd een zeker broedgeval van Boomvalk vastgesteld aan de Ronde Put, met 2 uitgevlogen jongen op 21/08. De Slechtvalk kende dit jaar weer broedsucces op de elektriciteitscentrale in Mol-Donk: 2 mm en 1 w (met kleurringen) lieten zich in juni op en rond de nestkast bekijken.

 


Gestreepte Strandloper, 28 augustus 2005 (Eddy Vaes)

 

Heel wat soorten steltlopers pleisterden tijdens de trekperiode even aan de Grote Zandput bij Sas 4  in Mol. Het grootste aantal Bontbekplevieren liet zich zien op 08/08 met 4 ex. Op 17 en 18/08 1 Goudplevier, op 23/07 1 Drieteenstrandloper, op 23/07 een Kleine Strandloper en op 28 en 29/08 zelfs een Gestreepte Strandloper! Deze Amerikaanse of Siberische soort (over de herkomst van de exemplaren die in West-Europa worden gezien bestaat discussie) werd ontdekt door Eddy Vaes, maar stak zich helaas veel weg in de begroeiing. Verder op 17/08 een Krombekstrandloper en Bonte Strandlopers waren aanwezig van 16 tot 20/08 met 3 tot 7 ex.. Op 16/08 kwamen 3 Kemphanen wat bijtanken op de slikplaat. De tweede helft van augustus loonde hier dus de moeite wat steltlopers betreft!

 

Tot zijn grote verrassing zag Thomas Willems op 29/08 om 15.45 u een juveniele Kleinste Jager (donkere fase) landen aan de Grote Zandput. Om 16.45 u zag Eli Van Audenhove het beestje alweer vertrekken. De andere opgetrommelde vogelkijkers kwamen dus te laat! Eddy Vaes ontdekte op 23/07 aan diezelde Grote Zandput een Kleine Mantelmeeuw met kleurringen aan de poten. Na wat gesurf op het net bleek dat deze vogel geringd was aan de Europoort (Rotterdam-NL). Visdieven (telkens maar 1 ex.) passeerden op 31/07 en 03/08 aan de Grote Zandput te Mol. Twee Dwergsterns  lieten zich daar opmerken op 14/07 en juveniele Zwarte Sterns kwamen in de kijker op 21/08 (Mol-Rauw - 1 ex) en 23/08 (Mol Grote Zandput - 4 ex).

 

Op 26/07 vond groenwachter Michel Van Buggenhout één Kerkuil rustend in een jachttoren in Balen-Scheps.

Draaihalzen werden gezien en gehoord op 20/08 aan de Grote Zandput Mol en op 31/08 in een tuin in de Geelse Mosselgoren. Op 18/08 stootte Frans Daemen in Dessel Witte Bergen 1 Duinpieper op en op 27/08 liet 1 ex. zich mooi bewonderen op de zandvlakte aan de Molse Grote Zandput. Een waarschijnlijk broedgeval van Grote Gele Kwikstaart werd vastgesteld aan de Retiese Watermolen. Snorren werden geringd in het Zammelsbroek Geel op 02/08 (1ex) en op 18/08 (3 ex). Ook een Grote karekiet kwam er op 02/08 in de netten terecht, tijdens de jaarlijkse ringweken. In juli werden al op verschillende plaatsen Kruisbekken opgemerkt: de grootste groep (52 ex.)  passeerde bij Frans Daemen over zijn tuin in Retie.

 

Overige waarnemingen:

Op 29/07 vertelde een visser aan Eli Van Audenhove en Eddy Vaes dat hij 's nachts om 2.00 u een Bever had waargenomen op de oever van het Kempisch kanaal aan Put Stroobants. Eenzelfde waarneming die nacht gebeurde door een andere visser verder stroomafwaarts. En wat kregen we op 03/08 op de radio te horen? Uit het Albertkanaal in Tessenderlo was een verzwakte Bever opgevist en overgebracht naar het opvangcentrum van Heusden-Zolder. Dus in dit geval geen visserslatijn?!

Bij de telling van nesten van de Veldparelmoervlinder op 07/08 vond men op de Langvennen 7 nesten en op het IOK terrein in Wezel zelfs 64 nesten. Toch waren de nesten dit keer moeilijk te vinden, omdat de meesten al omgevormd waren tot winternesten (= kleiner en dichter tegen de grond); oorzaak hiervan was waarschijnlijk het droge voorjaar, waardoor hun voedselplant, de Kleine Weegbree, te vlug verdorde en er voedseltekort ontstond.

Op 23/07 deed Eddy Vaes bij hem thuis aan de Oude Bleken Mol een bijzondere waarneming toen hij het gras wilde afrijden: een klein wespje met een groen rupsje tussen de poten kwam aanvliegen naar haar urntje, gemaakt in de teut van de benzinetank van de grasmaaier. Deze urntjeswesp (waarschijnlijk Eumenes coarctus) had in het urntje al drie andere rupsjes als voedselvoorraad voor de larven verzameld.

Bij  Jan Mangelschots in Meerhout kwam op 27/08 dan weer een rups van de Ligusterpijlstaart bijna onder de grasmachine terecht .

 

Medewerkers aan dit overzicht:

Berghmans Herman, Daemen Luc; Dekoning André; Geysels Paul; Langhmans Werner; Peetermans Eric; Sas Jef; Schurmans Maarten; Schildermans Tom; Vaes Eddy; Van Audenhove Eli; Van Broekhoven hendrik; Wijnants Jaak en nog andere vogelkijkers van Vogelwerkgroep Meanderland (=VWG).

 


Parelduiker, E3-Plas Retie, 24 oktober 2005 (Philippe van Audenhove)

 

September - november

Op 23/10 kwam de melding binnen van een Parelduiker in prachtkleed op de E3-plas in Retie (M. Mariën, K. Leysen). De vogel bleef nog ter plaatse tot de volgende middag, zodat nog heel wat vogelkijkers mochten genieten van dit zeldzame prachtbeest. Bij de slaapplaatstelling op Stroobants op 20/11 kon men al minstens 201 Aalscholvers tellen in de roestbomen achter de vijver. De eerste waarneming dit najaar van een Grote Zilverreiger was op 23/09 te Retie. De maximum aantallen werden geteld op 23/10 Mol-Gompel (4ex. overvliegend) en 04/11 te Geel Dekshoevevijver.

 In november lieten de eerste Rietganzen zich zien in de regio: op 13/11 aan Brug Zilvermeer ca 120 ex. overvliegend en op 26/11 ca 70 ex. in V-formatie aan put Stroobants. Op 11/10 zaten 2 Indische ganzen op de Geelse Dekshoevevijver en de eerste Brilduiker werd gezien op 13/11 op de Molse Stortplas. De eerste Grote Zaagbekken (2 ex.) werden op 23/11 gemeld vanuit Retie Prinsenpark. Het maximum voor deze periode werd behaald op 27/11 te Mol Grote Zandput met 1 m +  13 ww.

 

Een eerste Rode Wouw trok over Mol Russendorp op 08/10; topdag was echter 19/10. met 5 ex. + nog een hele serie andere roofvogels, zoals 2 Blauwe Kiekendieven, 31 Buizerden, enkele Sperwers en 1 Smelleken. Zelfs 1 Ruigpootbuizerd  passeerde daar toen, evenals op 26/10 aan de Molse Grote Zandput. Op 07/09 hingen 3 Visarenden te vissen boven de Molse Grote Zandput. DE laatste waarneming aldaar was op 21/10, 1ex. op de 'eet'boom. Smellekens passeerden over Russendorp op 13/09, 02/10, 06/10 en 19/10.

Op 02/10 stak een Schots Sneeuwhoen de weg over te Mol-Russendorp. Nieuw wild voor de jagers om het  verboden uitzetten van fazanten te omzeilen? Kraanvogels trokken over de Molse Grote Zandput, op 17/10 met 56 ex. en op 18/10 met 49 ex. Op 03/12 trok nog een grote groep van ca 120 ex. over Lommel Gelderhorsten.

 

Een Temminck's Strandloper liet zich opmerken aan de Molse Grote Zandput op 01/09 en op 10/09. Op 10/09 was er ook 1 Kleine Strandloper aanwezig en Eddy zag een beestje lopen met de kenmerken van een Gestreepte Strandloper, maar dit kon niet meer bevestigd worden door andere opgetrommelde vogelaars, omdat het dier gevlogen was. Krombekstrandlopers lieten zich determineren op 06/09 en 08/09 te Mol Grote Zandput. Op 18/11 stootten de werkers in Mol Buitengoor 3 Houtsnippen op.

 

Bijzonder was ook de waarneming van 1 Duinpieper op 08/09 aan de Molse Grote Zandput. Grote Gele Kwikstaarten lieten zich overal in geschikte biotopen noteren dit najaar : Retie Kattestaart en Prinsenpark, Geel Dekshoevevijver en Wilders (Nete), Postel Familiestrand en Ronde Put. Boeiend was elke avond de slaaptrek naar de rietvelden aan de Molse Grote Plas van Rietgorzen, (Water?)piepers, lijsterachtigen en Roodborsten! Op 08/10 telden men niet minder dan 27 ex samen rond een verbrand dennenboompje. Een ringer zou hier verrassende zaken kunnen uit halen!

Doortrekkende Paapjes werden gesignaleerd op 02/09 aan Mol RD (2 ex.) en Mol Grote Zansput (2ex.), hier samen met 2 Tapuiten. Diezelfde dag zaten ook 2 Vuurgoudhaantjes aan de Grote Plas. Op 04/09 meldde Paul Wouters een mannetje Grauwe Klauwier aan het containerpark van Mol-Millegem. Vanaf 10/10 koos een Klapekster de Molse Grote Zandput als vaste overwinteringsplaats : het slimme beest kiest bijna altijd een zitplaats juist onder de boomtopjes om de daar jagende Havik niet ten prooi te vallen.

Ook Barmsijzen waren weer in het land. Marianne en Paul Wouters kregen 8 ex. mooi te zien op 01/12, fouragerend op knoppen van hondsroos in de Hangarstraat (Galler) in Mol. Ook de (Teuter)Goudvinken waren weer terug in het land: op 31/10 1 aan Dessel Harde Putten; op 06/11 1 m aan de Molse Grote Zandput; op 18/11 1m, 2 ww in Mol Buitengoor en op 27/11 4 ex. op Mol Den Diel. Op 08/11 zat 1 Appelvink in Mol-Centrum en bijzonder was de Sneeuwgors op 06/11 aan de Molse Grote Zandput.

 

Overige waarnemingen

Op 08/10 vond Andre Dekoning nog 1 rups van een Koninginnepage op venkel in een tuin in Retie. Nog een resultaat van onze 'Indian summer'? Op 01/09 telde Jef Sas meer dan 70 Glimwormen in zijn tuin in Mol-Gompel. Nooit zaten er meer! Aan de spoorwegbrug in Balen-Wezel zag Th. Bollen op 19/09 een Aziatische Grondeekhoorn. Jonge Rugstreeppadjes waren present op 24/09 in reservaat De Maat Mol.

 

Medewerkers aan dit overzicht:

Berghmans Herman; Daemen Luc; Dekoning André; Daemen Frans; Maes Kurt; Sas Jef; Vaes Eddy; Van Audenhove Eli; Van Audenhove Philip: Van Reet Staf; Wijnants Jaak en nog vele anderen.

Comments