zakoni

Međunarodni ugovori

 

Konvencija o cestovnom prometu Beč, od 8. studenog 1968. (PDF)

( Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji )


Europski sporazum o dopunama Konvencije o cestovnom prometu iz 1968., Ženeva od 1.. svibnja 1971 (PDF)

 ( Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji )


Direktiva EU o vozačkim dozvolama Directive 2006/126/EC (PDF)


________________________________________________ZakoniZakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 98/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN64/2015)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/2017)

Prekršajni zakon 01.01.2008.(NN107/07)

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 39/13)


________________________________________________


Pravilnici

Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata NN132/2017

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 132/2017)

Program vozačkog ispita (NN132/2017)

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače(NN124/12) 

Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN129/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 151/13)

Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN160/13)

Ispravak programa vozačkog isputa (NN151/13)

Pravilnik o minimalnim  izračunskim elementima sata u autoškoli (NN141/11)


Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 43/13)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o vozačkim dozvolama (NN77/13)

Popis kodnih ograničenja za EU vozačku dozvolu  (.pdf)Pravilnik o nacinu obavljanja i organiziranja vozackih ispita te nacinu izdavanja i oduzimanja dopustenja ovlastenom ispitivacu (NN141/11)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o nacinu obavljanja i organiziranja vozackih ispita te nacinu izdavanja i oduzimanja dopustenja ovlastenom ispitivacu (NN151/13)Pravilnik o prometnim znakovima (NN 33/05)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima (NN 155/05) 

Ispravak Pravilnika o Prometnim znakovima (NN 64/05)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN14/11)


________________________________________________


 Ostalo

Program vozačkog ispita (NN155/08)

izmjene i dopune Programa vozačkog ispita (NN141/11)

Izmjene i dopune programa vozačkog ispita (NN151/13)


Odluka o visini naknade ispita u autoškoli (NN141/11)

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (NN151/13)


Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa u RH 2011-2020 (NN 59/11)Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u RH (NN145/13)________________________________________________


Sve o koristenju djecijih sjedalica u vozilu

http://peternel.ipapercms.dk/demos/RODA/Autosjedalice/

 

www.corsa.hr