Zimska oprema u HR i Europi

Zimska oprema u HR i EuropiZimska oprema

Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila a kako posreduju između automobila i ceste presudne su za sigurnost. Dobro je da u svakom razdoblju godine vozilo ima odgovarajuće gume. Jer, već pri temperaturi zraka nižoj od 7 celzijusovih stupnjeva ljetne gume gube elastičnost, kao i svojstva prijanjanja na podlogu koju imaju u uvjetima za koja su predviđena. Najbolje je, već od mjeseca studenoga, staviti na automobil sve četiri zimske gume, od istog proizvođača, marke i modela i dimenzije koju propisuje proizvođač automobila. Zakoni i propisi glede obvezne zimske opreme su različiti od zemlje do zemlje. U nekim državama obvezna je uporaba određena datumski, a kod drugih je potrebna ili obvezna za trajanja (proglašenja) zimskih uvjeta za vožnju.Zimska oprema u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna kad je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Zimsku opremu vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t čine 4 zimska (ili M+S) pneumatika ili 4 ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci za snijeg (u prtljažniku pripremljeni za pogonske kotače).
Zimska oprema vozila iznad 3,5 t zahtijeva zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili uporabu lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. Kazna za nepoštivanje zakona je 300 kuna (i isključenje iz prometa). Zabrana prometa na određenoj dionici, nastupa proglašavanjem zimskih uvjeta (sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama- NN 87/08) a odnosi se na vozila na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretna vozila s priključnim vozilom.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom (na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno) bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom: vozaču prijeti novčana kazna od 700 kuna.
 

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
NN 67/08
VIII. OGRANIČENJE PROMETA Članak 193.
(1) Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.
(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka. 

 

Zimska oprema u Europi

 

Austrija
Za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t zimska oprema obvezna je od 1. 11. do 15. 4. u trenutku zimskih uvjeta za vožnju. Tada je obvezna uporaba zimskih pneumatika s min. dubinom profila 4 mm ili ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg na pogonskim kotačima.  Za vozila opremljena sa zimskim pneumaticima lanci za snijeg obvezni su kod veće količine snijega i kad to traži prometni znak.
Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t moraju biti od 15.11. do 15.4. (bez obzira na vremenske uvjete) opremljena sa zimskim pneumaticima na pogonskoj osovini i imati u priboru primjereno velike lance za snijeg za pogonsku osovinu.
Lanci su dopušteni na dionicama s ugaženim snijegom ili zaleđenim kolnikom, a nisu dopušteni na cesti s raskvašenim ili djelomičnim snijegom.
Kazna za nepoštivanje propisa je 35 eura a u slučaju ugroze prometa i do 5000 eura.

Bosna i Hercegovina
U razdoblju od 15. studenoga tekuće do 15. travnja iduće godine, bez obzira na vremenske uvjete, sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i moraju je koristiti u uvjetima kad je snijeg na kolniku ili kad je ugažen ili zaleđen ili kad pada kiša koja se ledi na tlu. Temeljem članka 4. Pravilnika o prometu u zimskim uvjetima (od 2.2.2007).
Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i nemaju više od 8 sjedala, zimska oprema su:- zimski pneumatici na sva četiri kotača. Zimska guma (pneumatik) na svom boku ima oznake: MS, M+S ili M&S i znak snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, ili,
- gume s ljetnim profilom čija je dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm i u priboru odgovarajući lanci (za montažu na pogonske kotače u vrijeme zimskih uvjeta).
Za vozila najveće dopuštene mase iznad 3.5 tone i autobuse zimske gume moraju biti na pogonskim kotačima, ili gume s ljetnim profilom s dubinom profila najmanje 4 mm i u priboru lanci (koji se postavljaju na pogonske kotače u slučaju zimskih uvjetima) U zimskoj opremi vozila iznad 3,5 tone su i lopata te vreća pijeska od 25 do 50 kg.

Crna Gora

Uporaba zimske opreme za motorna vozila obvezna je u razdoblju od 15. studenoga do 30. ožujka. Pod obveznom zimskom opremom motornih i priključnih vozila podrazumijevaju se lanci za snijeg pripravni za postavljanje na pogonske kotače, pneumatici minimalne dubine utora na gaznoj površini 4 mm, s tim da pneumatici na pogonskim kotačima moraju biti zimski ili pneumatici s oznakama MS,M+S ili M&S, shodno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila u prometu na cestama u pogledu dimenzija, ukupne mase, osovinskog opterećenja, zaštite okoline, uređaja i opreme.

Dodatno za teretna vozila i autobuse u zimsku opremu ubraja se i lopata i vreća pijeska. Pravilnikom je propisano i da se na vozilima ne smiju postavljati pneumatici sa čavlima.

Novčana kazna propisana važećim zakonom za neposjedovanje zimske opreme je 20 eura, novčana kazna za neuporabu zimske opreme je 20 eura (kada je na kolniku snijeg i led, a postoji prometni znak – lanci za snijeg, a vozač ne stavi lance na kotače).

Od 6. siječnja 2013. godine (novi) zakon o sigurnosti prometa na cestama, za neposjedovanje zimske opreme visina propisuje novčane kazne od 60 do 150 eura, dok za neuporabu opreme predviđa novčane kazna od 80 do 300 eura (kada je na kolniku snijeg i led, a vozač ne stavi lance na kotače). Vozači koji ne posjeduju zimsku opremu isključuju se iz prometa.

Češka
Od 1. studenoga do 31. ožujka obvezna je zimska oprema na cestama gdje će to biti označeno odgovarajućim znakom. Kazna za neuporabu je 2000 CZK. Zimska oprema je obvezna, bez obzira na vremenske prilike, na autocesti D1, Prag-Brno, na dionici Mirošovice-Kyvalka (21 do 186 km) kao i na brojnim regionalnim i lokalnim cestama (označenim znakom za zimske uvjete). Zimska oprema za vozila do 3,5 tone (najveće dopuštene mase) su 4 zimske (M+S) gume ili 4 ljetne s „profilom“ od najmanje 4 mm dubine. Za vozila s više od 3,5 tone propisane su isto takve gume, no, pogonski kotači moraju biti s gumama, kao i u slučaju ljetnih guma, s najmanje 6 mm dubokim profilom (uz lance za snijeg na pogonskim kotačima s ljetnim gumama). Lanci za snijeg smiju se uporabiti samo na kolnicima potpuno prekrivenim snijegom.

Francuska
Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom kad su oglašeni zimski uvjeti (snijeg na kolniku) ili kad je s prometnim znakom označena obvezna uporaba (npr. lanci).

Italija
U Italiji je dugo vrijedilo pravilo kako je zimska oprema obvezna kad je snijeg na kolniku ili poledica, odnosno kad su nastupili zimski uvjeti.
Od studenoga 2011., svaka talijanska regija sama odlučuje kada i kakvu zimsku opremu, na svom području, može zahtijevati od vozača. Ceste, gdje je obvezna uporaba zimske opreme, moraju biti označene s posebnim prometnim znakom.

Zimska oprema u Italiji

Tako se većina regija na području sjeverne i središnje Italije odlučila za datumski označenu uporabu zimske opreme, koja uključuje ili 4 zimska pneumatika ili pak 4 ljetne gume i u opremi dodatno lance za snijeg.
Tako je u pokrajini Furlanija-Julijska krajina, na autocestama Trst-Venecija i Palmanova-Udine-Tržić obvezna uporaba zimske opreme od 15.11. do 15.4., bez obzira na uvjete vožnje. Slično i na većini ostalih regionalnih cesta u toj regiji. A na nekim regionalnim cestama je zakon unekoliko blaži i traži zimsku opremu između 15.11. in 31.3.
Na području Veneta, na autocesti Venecija-Brescia zimska oprema obvezna je u terminu od 1.11. do 31.3. a na ostalim autocestama i regionalnim cestama u toj regiji od 15.11. do 15.4.
Slično je i u ostalim talijanskim regijama, npr. u Emilia Romagni (Bologna) gdje je zimska oprema obvezna od 1.11. do 15.4., u Toskani je na glavnioj autocesti A1, koja ide od Milana u smjeru Rima, zimska oprema obvezna od 1.11. - 15.4., na svim ostalim autocestama i regionalnim cestama pak od 15.11. do 15.4.
U regiji Trentino (Bolzano i Trento) zimska oprema nije datumski ograničena već je na svim glavnim cestama obvezna u vrijeme snijega na kolniku i poledice. Ipak, na lokalnim cestama unutar Bolzana zimska je oprema obvezna od 15.11. do 31.3.
Zimska oprema i nadalje je obvezna od 15. 10. do 15.4. na cestama na području Valle d'Aosta, odnosno na autocestama koje vode ka tunelima Mont Blanc i St. Bernard.
Gume sa šiljcima (Spiked tyres) dopuštene su na cestama u alpskim visinama, od 15 studenog do 15 ožujka, na vozilima koja ne prelaze 3,5 tone. Tako opremljena vozila ne smiju prelaziti brzinu 120 km / h na autocestama i 90 km / h na ostalim cestama. Automobili moraju biti opremljeni zavjesicama iza stražnjih kotača (one su obvezne za vozila registrirana u Italiji a savjetuju se za vozila registrirana u inozemstvu). Svi kotači (i oni na prikolici) moraju biti opremljeni gumama sa šiljcima.
S novim propisima, glede uporabe zimske opreme, talijanska policija želi smanjiti broj prometnih nesreća i zastoja na cesti u zimskom razdoblju, Ujedno, željeli su prilagoditi zakon s onima iz susjedih država (Slovenija).
Kazne za neuporabu zimske opreme je 80 eura odnosno 39 eura na cestama unutar naselja, a policija može i zabraniti daljnju vožnju.

Mađarska
U Mađarskoj zimska oprema nije zakonski propisana, no, za jaka snijega ili veće količine snijega obvezna je uporaba lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. U takvim slučajevima uporaba lanaca za snijeg zahtijeva se pri prelasku granice.

Makedonija

U Makedoniji je zimska oprema obvezna između 15. studenoga i 15. ožujka.
Zimska oprema motornih vozila do 3,5 t (osim vozila s pogonom na sva četiri kotača) podrazumijeva: 4 zimska pneumatika s najmanje 4 mm profila, ili
- 4 ljetna pneumatika s najmanje 4 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.
Zimska oprema vozila s pogonom na sva četiri kotača:
- 4 zimska pneumatika s najmanje 6 mm profila, ili 4 ljetna pneumatika s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.
Zimska oprema vozila iznad 3,5 t: su zimski pneumatici s najmanje 6 mm profila na svim kotačima, ili ljetni pneumatici s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg na pogonskim kotačima. Obvezna je i mala lopata za snijeg.

Njemačka
Zakon kaže da sva vozila u vrijeme zimskih uvjeta (snijega na kolniku, ugaženog ili mokrog, poledice) moraju biti opremljena primjerenim pneumaticima -  sva četiri s oznakom M+S ili simbolom snježne pahuljice. Zakon posebno ne traži minimalnu dubinu profila pneumatika, a po njemu ljetne gume s lancima nisu primjerene. Za teretna vozila iznad 3,5t propisana je uporaba zimskih guma na pogonskoj osovini. Kazna za neuporabu zimske opreme je 40 eura, a u slučaju ugrožavanja prometa minimalna je kazna 80 eura. Propisi vrijede jednako za građane Njemačke i građane ostalih zemalja.

Poljska

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom u vrijeme zimskih uvjeta vožnje, odnosno kad je prometnim znakom označena obvezna uporaba, npr. Znak sa snježnim lancima.

Slovačka

U vrijeme zimskih uvjeta vožnje obvezni su zimski pneumatici (M+S) s minimalnom dubinom profila 3 mm, na svim kotačima. Dopuštena je uporaba ljetnih guma no, s lancima za snijeg u prtljažniku. Za autobuse i teretna vozila zimske gume (s minimalno 3mm dubokim utorima) su obvezne između 15. studenoga (tekuće) i 31. ožujka (iduće godine). Neovisno o zimskim uvjetima!

Slovenija
U Sloveniji je uporaba zimske opreme datumski označena - između 15. studenog i 15. ožujka vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Nju čine 4 zimska pneumatika (označena slovima M+S, snježnom pahuljicom ili oznakom winter) i s minimalnom dubinom profila od 3 mm ili 4 ljetna pneumatika s minimalnom dubinom profila od 3 mm i s pripremljenim lancima za snijeg, u prtljažniku (priboru). Vozila s pogonom na sva četiri kotača moraju imati kod uporabe ljetnih pneumatika lance za snijeg na kotačima na stalno uključenoj pogonskoj osovini.
Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t, moraju imati zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili ako imaju na svim kotačima ljetne pneumatike moraju imati odgovarajuće lance za snijeg (za pogonske kotača) i lopatu u priboru.
Na dijelu Slovenije uz more (na cestama od Kozine prema Kopru i Portorožu) ne treba imati takvu zimsku opremu. Na tom dijelu je minimalna zimska oprema za sva vozila je 4 ljetne gume s 3mm profila. Na cesti od Rijeke prema Kozini važi zimska oprema kao i u unutrašnjoj Sloveniji
Kazna za vožnju bez zimske opreme je od ove godine sa 120 eura smanjena na 40 eura. Ostale kazne su: za neočišćen snijeg s auta 200 eura, nepoštivanje prometnog znaka o zabrani vožnje zbog zimskih uvjeta 300 eura, stvaranje prometnih poteškoća npr. zatvorena cesta zbog loše zimske opreme 500 eura, a za tvrtke kazne su još više – 1.000 eura.


Srbija

Novi Pravilnik o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama u primjeni je od 4. svibnja 2012. godine.

U dijelu koji se odnosi na obveznu i zimsku opremu Pravilnik predviđa da u razdoblju od 1. studenoga do 1. travnja vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume, ako se zbog vremenskih uvjeta na kolniku nalazi snijeg, led ili poledica. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku korištenje ne smije biti manja od 4 mm. Ukoliko su vremenski uvjeti tijekom zimske sezone takvi da nema snijega i leda na kolniku, zimski pneumatici neće biti obvezni. Izvan navedenog razdoblja, vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

U navedenom razdoblju, izvan naselja, obvezno je imanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije u prtljažniku. Lanci se montiraju na pogonske kotače na dionicama ceste koje su označene znakom obveze uporabe lanaca kada je snijeg na kolniku.

U naselju, vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.

Što se obvezne opreme tiče, komplet žarulja više ne spada u obaveznu opremu.

 

Švicarska

Uporaba zimske opreme nije vremenski određena, obvezna je jedino u vrijeme zimskih uvjeta (snijeg na kolniku ili poledica) ili kad je prometnim znakom označeno. Ako je istaknut znak sa lancima za snijeg onda to vrijedi za sva vozila osim onih s pogonom na sva četiri kotača. U slučaju prometne nesreće u zimskim uvjetima lako se krivnja pridoda vozilima bez odgovarajuće zimske opreme. Prije odlaska u Švicarsku, u zimskom razdoblju, informirajte se o vremenskim uvjetima na području cestovnih prijelaza u visokom gorju jer je tamo zimska oprema (npr. lanci za snijeg) obvezna.

Ostale države

U ostalim državama nema većih posebnosti glede uporabe zimske opreme. Minimalna dubina profila na zimskim gumama kreće se od 3 do 4 mm. Jedino što su u Estoniji, Finskoj, Latviji, Litvi, Norveškoj, Rumunjskoj i Švedskoj, kao i u planinskim krajevima, odnosno kada je to posebnim znakom određeno, u Italiji,Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Austriji - dopuštene i gume s čavlima.

Zimska oprema je određena datumom na cestama: u Finskoj od 1.11. do 31.3., u Latviji i Litvi od 1.12. do 31.4., u Estoniji od 1.12. do 1.3., u Švedskoj od 1.12. do 31.3., u Norveškoj, kao i Rumunjskoj od 1.11. do 31.3.