potrebno za upis Za upis u autoškolu potrebno Vam je:


1. Liječničko uvjerenje koje možete napraviti u bilo kojoj ovlaštenoj medicini rada. (popis i brojevi telefona ordinacija medicina rada u PGŽ) prije dolaska u medicinu reda, potrebno je podignuti liječničku potvrdu od svog obiteljskog liječnika.

2. Najmanje    17 godina i 6 mjeseci starosti za upis  "B" kategorije i "A2" kategorije,

14 godina i 6 mjeseci starosti za upis  "AM" kategorije 

15 godina i 6 mjeseci starosti za upis "A1"  kategorije 

23 godine i 6 mjeseci starosti za polaganje "A" kategorije ili

20 godina  ukoliko već posjedujete 2 godine "A2" kategoriju.

3. Osobna iskaznica ili putovnica*

*U osposobljavanju kandidata za vozače mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, nastanjene u Republici Hrvatskoj te ima prebivalište, prijavljeno boravište na razdoblje od najmanje 185 dana, uobičajeno prebivalište, školuje se ili ima odobren privremeni ili stalni boravak.«.

4. OIB

                                                                                      

AM kategorija: mopedi (do 50 cm3, max 45 km/h), laki četverocikli

A1  kategorija: motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg; motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW,

A2  kategorija: motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga  dvostruko veća i više,
,

A   kategorija: svi motocikli sa ili bez bočne prikolice; motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW, 


B   kategorija: spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D i H ima pravo upravljati i vozilima F, G i AM kategorije.

F    kategorija: traktori,
G   kategorija:
radni strojevi