Tjänster


OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se

Dessa sidor kommer att stängas inom kort.

Rättsliga tjänster

JD Ari-Matti Nuutila Juridisk Byrå säljer juridiska tjänster och sköter juridiska uppdrag inom samtliga rättsområden med specialkunnande och tyngdpunkt på internationell straffrätt, processrätt, skatterätt och Europarätt (EU-rätten och Europa-konventionen). Vi arbetar på svenska, finska, engelska och tyska. Firman ligger nära Malmö vid kusten i Skanör, men har erbjudit tjänster till hela Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Luxemburg, Österrike, Ryssland, Danmark och Österrike.

Mina typiska tjänster är 

1) Utbildningsinsatser och konsulttjänster till internationella organisationer såsom Förenta nationer, Europarådet, OSSE och Europeiska kommissionen;
2) Utbildningsinsatser till kvalificerade handläggare vid t.ex. Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Domstolsverket och stora advokatbyråer i Sverige och Finland;
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Akademisk undervisning i straff- och processrätt vid universitet och högskolor i Sverige, Danmark och Finland;
4) Konsulttjänster till företag och advokatbyråer i Sverige och Finland; och
5) Juridisk biträde till parter vid rättegång i brottmål och tvistemål i Sverige, Finland och Tyskland.

Typiska uppdrag gäller internationell korruption, penningtvätt, skattebrott, miljöbrott, gäldenärsbrott, bokföringsbrott, varumärkesbrott, arbetsmiljöbrott och i allmänhet den nationella Brottsbalkens tillämpning för brott utomlands. Även administrativa och EG.rättsliga frågor tas hand om.

Min grundläggande utbildning är i det finska rättssystemet med kompletterande utbildning och yrkeserfarenhet i de nordiska rättssystemet. Jag är väl förtrogen med den finska, svenska, tyska och amerikanska rättssystemet, mot bakgrund av flerårig arbetserfarenhet dessa länder.  Jag examinerade som juris kandidat 1987, juris licentiat (JL) 1992 och juris doktor (JD) 1997.

Jag har tidigare varit professor i straffrätt i Finland i 11 år, och arbetade två år som forskare och professor i Tyskland och USA. 

Den finska rättegångsbiträdesnämnden har beviljat mig tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde.

Kontaktuppgifter

JD Ari-Matti Nuutila Juridisk Byrå
Adress: Plogvägen 46, 239 31 Skanör, Sverige
E-post: law.nuutila@gmail.com 
Tel. 070 87 77 551
Momsreg.nr: SE621011465501

ĉ
Ari-Matti Nuutila,
24 juli 2017 15:01
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
24 juli 2017 15:01
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
24 juli 2017 15:01
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
24 juli 2017 15:01
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
24 juli 2017 14:50
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
24 juli 2017 14:50
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
24 juli 2017 14:50
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
19 juli 2017 12:15
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
19 juli 2017 12:16
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
19 juli 2017 12:16
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
19 juli 2017 12:16
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:45
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:45
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:45
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
27 juli 2017 13:28
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
27 juli 2017 13:28
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:17
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:17
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:17
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:17
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:18
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:18
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:17
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:17
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:46
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:46
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:46
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:46
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:47
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
30 juli 2017 12:22
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
30 juli 2017 12:22
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
27 juli 2017 05:32
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
27 juli 2017 05:32
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:51
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:47
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:47
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
25 juli 2017 03:47
ĉ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:18
Ċ
Ari-Matti Nuutila,
23 juli 2017 12:18
Comments