Presentation

Ari-Matti Nuutila
  
   
   
   
   

OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se

Dessa sidor kommer att stängas inom kort.


Jag kommer ursprungligen från Finland och har fått mitt juristbetyg där vid Åbo universitet. Jag började min juristkarriär i slutet av 1980-talet i Finland som åklagare. Efter två år fortsatte jag mina doktorandstudier vid Åbo universitet. Under den tiden var jag gästforskare i 1992-1993 i Tyskland vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. Mitt huvudsakliga intresseområde var den allmänna delen av straffrätt. Jag blev juris doktor i Finland 1997 med min doktorsavhandling "Den straffrättsliga oaktsamheten". Därefter arbetade jag som professor i straffrätt och processrätt vid Åbo universitet och Helsingfors universitet i 1996-2008. Jag var gästprofessor i 2001 vid University of Louisville (Kentucky, USA). 

Sedan 2008 bor jag i Skanör nära Malmö. Mina intressen har börjat fokusera mer och mer på internationell korruption, penningtvätt, skattebrott, miljöbrott, gäldenärsbrott, bokföringsbrott, varumärkesbrott, arbetsmiljöbrott och i allmänhet den nationella Brottsbalkens tillämpning för brott utomlands. Vid sidan av universitetsarbete har jag tagit aktivt del i lagförberedningen vid det finska justitiedepartementet, den finska riksdagen och Europeiska Kommissionen. Jag har varit ofta en juridisk sakkunnig för FN inom UNODC och UNICRI samt OSSE. Jag har också gett avancerad yrkesutbildning för domare, åklagare, advokater, polisen, tullen o.s.v. Jag har också tagit del i forskningsprojekt i europeisk och internationellt straffrätt. 

Mina publikationer består av fem egna monografier, åtta gemensamma monografier och 61 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. De har publicerats på finska, engelska, svenska, tyska och ryska. Jag föreläser för jurister på svenska, engelska, finska och tyska.

Min juridiska byrå konsulterar med sakkunnigutlåtanden advokater och åklagare i rättegångar angående internationell straffrätt. Därtill har den byggt upp "compliance programs" för företag som vill undvika företagaransvaret i framtiden. Den finska rättegångsbiträdesnämnden har beviljat mig tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde.