Henkilö

Ari-Matti Nuutila
  
  

HUOM! Uudet kotisivut ovat osoitteessa www.nuutila.se.

Nämä sivut suljetaan pian.

Olen alun perin Suomesta ja suorittanut lakimiestutkintoni siellä. Aloitin lakimiesurani 1980-luvun lopulla Suomessa kihlakunnansyyttäjänä. Noin kahden vuoden kuluttua palasin rikosoikeuden jatko-opintoihin Turun yliopistoon. Tuona aikana olin vieraileva tutkijana vuosina 1992–1993 Saksassa rikosoikeuden Max Planck – instituutissa (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht). Minun pääasiallinen kiinnostuksen kohteeni olivat rikosoikeuden yleiset opit. Valmistuin oikeustieteen tohtoriksi Suomessa vuonna 1997 väitöskirjalla ”Rikosoikeudellinen huolimattomuus”. Sen jälkeen toimin apulaisprofessorina ja professorina rikos- ja prosessioikeudessa Turun ja Helsingin yliopistoissa vuosina 1996–2008. Työskentelin vuonna 2001 myös University of Louisvillessä (Kentucky, USA).

Vuodesta 2008 alkaen asun ja lakiasiaintoimistoni toimii Ruotsissa Skanörissä, Malmön eteläpuolella. Mielenkiintoni on keskittynyt entistä enemmän kansainväliseen korruptioon, rahanpesuun, verorikoksiin, velallisen rikoksiin, ympäristörikoksiin, kirjanpitorikoksiin, immateriaalioikeuksiin, työrikoksiin ja ylipäätään kansallisen rikoslain soveltamiseen ulkomailla tehtyyn rikokseen. 

Yliopistotyön ohella olen osallistunut lainvalmisteluun etenkin Suomen oikeusministeriössä ja eduskunnassa sekä Euroopan Komissiossa. Olen ollut useita kertoja ETYJ:n kouluttaja sekä YK:n oikeudellinen neuvonantaja UNODC:n UNICRI:n puitteissa. Olen myös tarjonnut ammatillista täydennyskoulutusta tuomareille, syyttäjille, asianajajille, poliisille, tullille, jne. Ruotsissa ja Suomessa. Osallistun eräisiin eurooppalaisen ja kansainvälisen rikosikeuden tutkimusprojekteihin

Olen julkaissut viisi omaa monografiaa, kahdeksan yhteistä monografiaa ja 61 artikkelia tieteellisissä julkaisuissa. Ne on julkaistu suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi. Olen luennoinut opiskelijoille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Juristien ammatillisen koulutuksen olen antanut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lakiasiantoimistoni konsultoi ja antaa asiantuntijalausuntoja ennen kaikkea kansainvälistä rikosoikeutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi toimisto on laatinut toimintaohjelmia ("compliance program") yrityksille, jotka haluavat välttää oikeushenkilön rangaistusvastuun vastaisuudessa. Suomen Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt minulle luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana Suomessa (ns. lupalakimies).
Comments