CV suomeksi

  
Minun CV
 
HUOM! Uudet kotisivut ovat osoitteessa www.nuutila.se.

Nämä sivut suljetaan pian.

Koulutus

 

Huhtikuu 1997

Oikeustieteen tohtori (rikosoikeus)

Turun yliopisto (Suomi)

Tohtorinväitöskirja: Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Mit deutscher Zusammenfassung. Helsinki 1996. LVIX + 689 sivua.

Arvosana: Laudatur

 

Elokuu 1991

Oikeustieteen lisensiaatti (rikosoikeus ja yleinen oikeustiede)

Turun yliopisto (Suomi)

Lisensiaatintutkimus: Syyllisyydestä vastuullisuuteen? Syyllisyysteoreettinen tutkimus. Turku 1991. XIX + 226 sivua.

Arvosana: 10/10 pistettä.

 

Maaliskuu 1987

Oikeustieteen kandidaatti

Turun yliopisto (Suomi)

Kandidaatintutkielma: Oikeuserehdyksen vaikutuksesta syyllisyyteen, syyksiluettavuuteen ja rangaistuksen tuomitsemiseen. Turku 1987. 97 sivua.

Arvosana: 10/10 pistettä

 

Toukokuu 1981

Ylioppilas

Ylioppilastutkintolautakunta

Arvosana: 6/6 Laudatur

 

Toukokuu 1981

Lukion päästötodistus

Vammalan lukio (Suomi)

Keskiarvo:10.0/10.0 pakollisissa lukuaineissa

 

Tutkimusalueet

 

Rikosoikeus

Rikoslain yleinen osa – Rikosoikeusteoria – Tuottamukselliset rikokset – Talousrikokset – Rajat ylittävä rikollisuus – EU:n rikosoikeus, erityisesti talousrikokset – Tilintarkastajan, kirjanpitäjän ja oikeudellisen neuvonantajan vastuu – Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Eurooppaoikeus

Euroopan Unioni – Euroopan Neuvosto

Kansainvälinen oikeus

Kansainväliset ihmisoikeusinstrumentit – Kansainväliset rikostuomioistuimet (ICC ja ICTY) – Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU)

Prosessioikeus

Vertaileva eurooppalainen rikosprosessi – Oikeudenkäyntimenettely ECHR, CJEU, ICC ja ICTY – Insolvenssioikeus

Oikeusteoria

Kriittinen teoria ja pragmatismi oikeusteoriassa – Oikeusvaltio sosiaalisen evoluution kontekstissa – Oikeudellinen hermeneutiikka

 

Työkokemus

 

Tehtävä

Yrittäjä

Työnantaja

OTT Ari-Matti Nuutila Lakiasiaintoimisto (Skanör, Ruotsi)

Aika

2009 – 2012

Kuvaus

Akateemiset koulutuspalvelut yliopistoilla; koulutuspalvelut kvalifioiduille virkamiehille esim. poliisin, syyttäjälaitoksen, tullin ja tuomioistuinlaitoksen piirissä; konsultti- ja asiantuntijapalvelut oikeushallinnolle, yrityksille ja asianajotoimistoille.

 

Tehtävä

Professori ja yliopistonlehtori

Työnantaja

Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)

Aika

2006 – 2008

Kuvaus

Tutkimus ja opetus rikosoikeudessa, prosessioikeudessa, oikeusteoriassa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä kansainvälisessä ja eurooppalaisessa rikosoikeudessa.

 

Tehtävä

Rikosoikeuden ja oikeustieteen professori

Työnantaja

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)

Aika

2001 – 2006

Kuvaus

Tutkimus ja opetus rikosoikeudessa, prosessioikeudessa, oikeusteoriassa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä kansainvälisessä ja eurooppalaisessa rikosoikeudessa.

 

Tehtävä

Visiting Professor in criminal law

Työnantaja

University of Louisville, Louis D. Brandeis School of Law (Kentucky, U.S.A.)

Aika

2001

Kuvaus

Research in U.S. criminal law. Education in European criminal law. 

 

Tehtävä

Rikosoikeuden professori

Työnantaja

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)

Aika

1999 – 2001

Kuvaus

Tutkimus ja opetus rikosoikeudessa.

 

Tehtävä

Rikosoikeuden apulaisprofessori

Työnantaja

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)

Aika

1996 – 1999

Kuvaus

Tutkimus ja opetus rikosoikeudessa.

 

Tehtävä

Rikos- ja prosessioikeuden apulaisprofessori

Työnantaja

Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)

Aika

1994 – 1996

Kuvaus

Tutkimus ja opetus rikos- ja prosessioikeudessa.

 

Tehtävä

Rikos- ja prosessioikeuden yliassistentti 

Työnantaja

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)

Aika

1993 – 1994

Kuvaus

Tutkimus ja opetus rikos- ja prosessioikeudessa.

 

Tehtävä

Rikosoikeuden tutkija

Työnantaja

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Saksa)

Aika

1992 – 1993

Kuvaus

Tutkimus väitöskirjaa varten. Opetustehtäviä Albert-Ludwigs-Universität Freiburgissa. 

 

Tehtävä

Rikos- ja prosessioikeuden assistentti ja yliassistentti

Työnantaja

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta (Suomi)

Aika

1987 – 1991

Kuvaus

Tutkimus ja opetustoimeksiantoja rikos- ja prosessioikeudessa. 

 

Tehtävä

Syyttäjä ja tuomiokunnan apulainen

Työnantaja

Oikeushallinto: Oulun, Pirkanmaan, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen syyttäjänvirastot; Pirkanmaan ja Etelä-Savon käräjäoikeus (Suomi)

Aika

1983 – 1987

Kuvaus

Syyttäjän tehtävät, erityisesti talousrikokset

 

Valittuja akateemisia sivutoimia

 

Tehtävä

Committee Member

Toimeksiantaja

European Commission and FIDE

Aika

1999 – 2006

Kuvaus

Member in four committees fighting economic crime and cross-border criminality in the EU (Corpus Juris; Lisbon Treaty; military crisis management; European arrest warrant).

 

Tehtävä

Asiantuntija valiokunnissa

Toimeksiant

Eduskunta

Aika

2000 – 2006

Kuvaus

Kutsuttu asiantuntija lakivaliokunnassa, perustuslakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa hallituksen esityksistä, jotka koskivat rikosoikeutta, Eurooppaoikeutta, kansainvälistä oikeutta sekä perus- ja ihmisoikeuksia. Yhteensä 72 kuulemista.

 

Tehtävä

Komitean tai työryhmän jäsen

Toimeksiantaja

Oikeusministeriö

Aika

1990– 2006

Kuvaus

Jäsen kahdeksassa komiteassa tai työryhmässä, joiden tehtävänä on ollut valmistella rikosoikeudellista lainsäädäntöä rikosoikeuden yleisistä opeista, menettämisseuraamuksista, talousrikoksista, terrorismirikoksista, kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa, kansainvälisestä taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta, nuorisorikosoikeudesta ja vankeusrangaistuksesta.

 

Tehtävä

Johtoryhmän jäsen

Toimeksiantaja

Turun yliopisto yhdessä Manchester Metropolitan Universityn ja Georg-August-Universität Göttingenin kanssa

Aika

1997 – 2006

Kuvaus

Johtoryhmä perusti kaksi uutta oikeustieteellistä tiedekuntaa Kaliningrad State Universityyn (Kaliningrad Oblast, Venäjä) ja Mari State Universityyn (Yoshkar-Ola, Venäjä) Euroopan Unionin taloudellisella tuella.

 

Tehtävä

Kurinpitolautakunnan jäsen

Toimeksiantaja

Suomen Asianajajaliitto

Aika

2000 – 2004

Kuvaus

Kurinpitolautakunta valvoo hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden noudattamista. Se tutkii ja käsittelee asianajajien moitittavasta toiminnasta tehdyt kantelut.

 

Tehtävä

Puheenjohtaja

Toimeksiantaja

Rikoksentorjuntaneuvosto (Oikeusministeriö)

Aika

2002 – 2003

Kuvaus

Rikoksentorjuntaneuvosto muun muassa seuraa rikollisuutta, edistää rikollisuuden ehkäisyyn vaikuttavien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä, tekee aloitteita ja esityksiä rikosten ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi, antaa lausuntoja viranomaisten ja yhteisöjen suunnitelmista, jotka voivat vaikuttaa rikollisuuteen, ja antaa oikeusministeriölle määräajoin katsauksen rikollisuusongelmista.

 

Tehtävä

Puheenjohtaja

Toimeksiantaja

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kansainvälisten asioiden työryhmä

Aika

1996 – 2000

Kuvaus

Kansainvälisten asioiden työryhmä kehitti Turku Law Schoolin (TLS) opetusohjelman, joka käsittää noin 170 ECTS korkeatasoista akateemista oikeustieteellistä opetusta englanniksi. Samalla TLS kehitti 46 vaihtosopimusta ulkomaalaisten yliopistojen kanssa eurooppalaisessa ERASMUS ja pohjoismaisessa Nordplus vaihto-ohjelmassa.

 

Tehtävä

Puheenjohtaja

Toimeksiantaja

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suunnittelutoimikunta

Aika

1993 – 1998

Kuvaus

Suunnittelutoimikunnan päätehtävä oli uudistaa suomalaiset oikeustieteelliset tutkinnot. Tutkintoasetus uudistettiin, koulutuksen sisältöä kehitettiin ja opetusmuodoissa toteutettiin kokonaisuudistus. Puheenjohtaja sai palkinnoksi "Vuoden yliopisto-opettajan 1998" nimityksen Turun yliopistolta.

 

Tehtävä

Luennoitsija

Toimeksiantaja

Valtakunnansyyttäjänvirasto (FI), Keskusrikospoliisi (FI), Poliisiammattikorkeakoulu (FI), Tullihallitus (FI), Suomen Asianajajaliiton paikallisosastot (FI), Oikeushallinto (hovioikeudet ja käräjäoikeudet (FI), lääninhallitukset (SE), jne.

Aika

1998 – 2012

Kuvaus

Ammatillista täydennyskoulutusta käytännön lakimiehille ja muille ammattihenkilöille rikosoikeudessa, prosessioikeudessa, talousrikollisuudesta, perus- ja ihmisoikeuksista ja Eurooppa-oikeudesta, noin 150-200 päivää


Comments