Introduktion


Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)

OBS! Nya hemsidor är i adress www.nuutila.se

Dessa sidor kommer att stängas inom kort.

På denna s
ida hittar du en överblick över mina tjänster och mina personliga kompetensområden.  
På samma gång delar jag en stor del av mina publikationer i straff- och processrätt gratis i nätet för att läsas och användas. 
Sidorna har också en länklista till rättsliga källor och myndigheter i straffrätt för utvalda europeiska länder.

För material på andra språk, klicka på flaggorna till vänster.