Program hösten 2019

 
Sammankomster klockan 19.00 i klubblokalen
Munkgatan 23 om inget annat sägs.
Onsdag   11 september   Säsongsstart.  Verksamhetsplanering.  Lotteri. OBS! Biblioteket
Onsdag   25 september   Genomgång av samlingar
Onsdag     9 oktober       KAK-träff i Arboga. Auktion.                            OBS! Biblioteket

Onsdag   23 oktober       Förberedelse inför Frimärkets Dag.
Lördag      9 november    Frimärkets Dag på biblioteket.
Onsdag   13 november    Tävlingskväll.
Onsdag   27 november    Bo Hellström, reseberättelser.
Onsdag   11 december    Säsongsavslutning. Luciakaffe. Närvarolotteri.

                                        
Comments