Program våren 2020

 
Sammankomster klockan 19.00 i klubblokalen
Munkgatan 23 om inget annat sägs.
Onsdag     8 januari      Säsongsstart.  Verksamhetsplanering.  Lotteri.
Onsdag   22 januari      Årsmöte.   
Onsdag   12 februari     Iordningställande av auktionsobjekt.
Onsdag   26 februari    "Fri auktion". Ta med allehanda egna objekt.
Onsdag   11 mars         Tävlingsafton. 
Onsdag   25 mars         Förberedelse Mälardalsträffen
Lördag    4 april          Mälardalsträffen i Arboga.
Onsdag   15 april          Bo Hellström, reseberättelser.
Onsdag   29 april          Auktion. Ta med egna objekt.
Onsdag   27 maj           Säsongsavslutning vid Ässundet.
                                        
Comments