Protokoll 8 januari 2020

Säsongsstart. Verksamhetsplanering. Lotteri.
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Genomgång av vårens program.
Programmet presenterades. Noterades att inget möte var förlagt till biblioteket. 
Detta kan komma att ändras om vi finner läge att flytta någon av auktionerna dit.
Programmet har skickats ut till samtliga medlemmar, till Kjell Idling i Kungsör och
till Bengt Rosberg i Köping. Programmet har även lagts ut på klubbens webbsida.
Programmet för ungdomsavdelningen har lagts ut på klubbens webbsida.
3 Årsmötesplanering.
Underlag för valberedning har utskickats till Sture Skog och Anders Grönqvist.
Som vanligt har valberedningskommittén med stor iver gett sig i kast med uppgiften.
4 Mälardalsträffen.
Vårens Mälardalsträff sammanfaller återigen med Samlarmässan i Enköping!!!

Från möte 11 september 2019:
Mälardalsträffen jubileumsåret 2020, viktiga förberedelser.
4, 18, 25 april ? Ordföranden undersöker tillgång till biblioteket samt kontrollerar eventuell kollision med Enköpingsevenemanget mm.

Enköping har förlagt sitt evenemang tll den 4 april trots att vi i god tid meddelat
våra intentioner!
Mötet beslutade att vi trots detta avser att arrangera vårens Mälardalsträff.
Ordföranden kommer dock att undersöka möjligheterna att förlägga evenemanget till den 9:e eller 16:e maj.

5 Inbjudan till Föreningsträff. (Prot 2019-12-11 pkt 3)
Beslutades att Sören Janeheden och Torvald Björklund deltar torsdag den 16:e januari..
6 Meddelande från Skatteverket.
Skatteverket meddelar att klubbens slutliga skatt blev 0.
7 Övriga frågor.
a) Sekr har sammanställt en skrivelse som behandlar PostNords förhållande till              filatelisterna.
    Mötet beslutade att sända skrivelsen till PostNord med underskrift av AFK                  medlemmar.
b) AFK behöver en aktuell inventarielista.
    Arne Eriksson och Torvald Björklund utsågs att genomföra en inventering.
    Ulf Edén söker senaste inventarielista.
c) Medlemskap i Svenska Vykortsföreninge.
    Mötet beslutade att inbetala årsavgiften för år 2020..
8 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Comments