Historik

 

 

1945

En sammanställning av Sören Janeheden

 Annons i Arboga Tidning måndagen den 3:e september 1945.

Föreningen skapas vid ett möte på Arboga Hotell 31/8 1945.
Ingenjör Harry Hansson utses till dess ordförande.
Övriga funktionärer blev
V.ordf och klubbmästare: Lagerföreståndare Sigfrid Håkansson

Sekreterare och bytesföreståndare: Bokhandlare Rolf Nylander
Kassör och ungdomsledare: Frisör Åke Malmqvist
Suppleant Kamrer Ture Tärnlund
Övriga medlemmar
f.d. Stins Gunnar Wiktorin
Arrendator Sigfrid Silverling
Tjänsteman Nils Lindqvist.
Stadgar och bytesreglemente antas under hösten.
Möteslokal blir Arboga Hotell.

 

1946

Man överväger byte av lokal. Hotellet vill ha 5:- kr per möte i hyra. Byte av lokal från Arboga Hotell till Café Engelbrekt.
Harry Hansson avflyttar från staden. Sigfrid Håkansson blir ny ordförande.
Man återgår till Hotellet men får betala 50 öre per person och besök.

 

1947

Medlemmarna erbjuds att abonnera på minnespoststämplar för 15 öre per stämpel.
Årsmöte med Supé till priset 6:-.

 

1948

Carl Davidsson väljs in som medlem 32.
Klubben besöker Örebroföreningens 20-årsjubileum och tre medlemmar besöker
Mälardalsklubbarnas
träff i Kvicksund,
(början på MD-träffarna?).
Man bordlägger frågan om anskaffning av en kvartslampa på grund av det höga priset 154:-
Örebroföreningen tar initiativ till att skapa en mellansvensk sammanslutning mellan klubbar i Mellansverige.
Sammanslutningen skapas och får namnet "Mellersta Sveriges Filatelistförbund" MSF. den består av klubbar från Örebro,
Kumla, Katrineholm,
Vadstena, Bergslagen (Lindesberg), Karlskoga, Västerås, Arboga, Ödeshög, Motala, Degerfors och
Boxholm. Arbogaklubben är med och bildar Köpings Filatelistförening den 11/11 1948.
Protestskrivelse till Posten görs. Man klagar på dåliga avstämplingar på frimärken.

 

1949

Carl Davidsson tar initiativ till Ungdomsverksamhet som startar den 3:e mars i ABF lokalen (Runan) med 16 deltagande
pojkar. Öppen för ungdomar som fyllt 12 år.
Klubben deltar i den första utställningen. Det är Röda korset som ordnar med en hobbyutställning.
Carl Davidsson väljs till Ungdomsledare.
Ett sparat tidningsklipp från året ger vid handen att postens kilovara såldes på anbud om 5kg och lägsta antagna anbud
var 105 kr (21 kr/kg). (Senast vi lade in var priset över 500 kr/kg).

 

1950

Carl Davidsson blir även Bytesföreståndare efter Gunnar Wictorin.
Ungdomsklubben har erhållit medlemskap i FIB:s Frimärksklubb.

 

1951

Ifrågasattes medlemskapet i MSF.

 

1952

Erik Östlund inväljs som medlem 38.
Föreningen uppvaktar Lindesbersgsklubben på sitt 10-årsjubileum.
Carl Davidsson får uppskattande lovord för sitt arbete med ungdomsklubben.

 

1953

Lars-Gunnar Modigh inväljs som medlem 42.
Man försäkrar cirkulationssändningarna för 6000:- till en premie av 25:-.

 

1954

Man höjer årsavgiften från 5:- till 6:- för att finansiera försäkringen.
Kommitté tillsätts för att anordna 10-årsjubileum.

 

1955

Lotteri ordnas för att finansiera 10-årsfesten som ska ordnas med supé på Arboga Hotell med damer den 4/11.
Klubben utträder ur MSF.
Årsmöte med jubileumssupé.
Erik Östlund väljs till Sekreterare.

 

1956

Nils Ålund väljs in som medlem 59.

 

1957

Lars-Gunnar Modigh väljs till Vice Ordförande.

 

1958

Ny lokal Folkets hus F-sal invigs med möte 6 februari.
Lars-Gunnar Modigh efterträder bortgångne Sigfrid Håkansson som Ordförande.

 

1959

Klubben medverkar vid Arboga Möte och framställer Förstadagsbrev med komplett sats Röda Korsets Henry Dunant.
Försäljningen inbringar 372,65.
Ungdomsverksamheten i träda på grund av ändringar inom ABF.

 

1960

Klubben abonnerar på Göteborgspostens söndagsbilaga.
Lars-Gunnar Modig övertar ungdomsklubben efter Carl Davidsson.

 

1961

Klubben hjälper Barnens Dag att sälja minneskort.
Ulf Edén inväljs som medlem. (67 eller 68).
Möjlighet att söka bidrag från staden har öppnat sig.
Hallstahammar tillskriver klubbar i Västra Mälardalen och uppmanar till arrangemang av gemensamma träffar.

 

1962

Ulf Edén befrias från Årsavgift på grund av militärtjänstgöring. (Han återinväljs som medlem 91 1969??).

 

1963

Alvar Carlsson ersätter Carl Davidsson som bytesföreståndare.
Johan Westlen efterträder Lars-Gunnar Modigh som ordförande. (Avflyttning?).
Köping tar tag stafettpinnen om uppmaningen och uppmanar till start av Mälardalsträffar.
Kaffelotteri anordnas för att få in pengar till ungdomsverksamheten.
KAK-träff i Arboga för Ungdomar. Erik håller i trådarna.

 

1964

Upprop om representanter till ett gemensamt möte för mälardalsklubbarna med mötesplats Kolbäck.
Ungdomsklubben har flyttat till Gäddgårdsskolan.
Erik Östlund blir ungdomsledare efter Carl Davidsson.
Klubben samåker i buss med Kungsör till utställning på Postmuseum.
Den första riktiga Mälardalsträffen hålls den 19 november i Kolbäck.

 

1965

Carl Davidsson efterträder Johan Westlen som ordförande.

 

1966

Klubben abonnerar på tidskriften Union Postale för att få nyheter från hela världen.
Mälardalsträff i Kolbäck.
Föreningen hjälper till med Barnens Dag festen.

 

1967

Man överväger att minska antalet möten till ett i månaden eftersom lokalen kostade 15 kr per gång. Beslutas dock att
fortsätta med två möten som tidigare.
Kassör Bergman får i uppdrag att inhandla den efterlängtade kvartslampan. (C:a 150 kr).
Sveriges Filatelist Förbund har utställning i Skandinaviska banken där klubben passar på att börja höstsäsongen.
Åke Eriksson inväljs som medlem 81.

 

1968

En för många Arbogabor känd profil blir medlem nr 85. György Gado.
Klubben inbjuds Av Museiintendent Jan Wilhelmsson att sätta upp en frimärksutställning i Museets Stensal.
En Arbogabo (ej klubbmedlem) framställer falska 4-sidiga 5-kr Slottet genom upptandning av 3-sidiga.
Åke Eriksson väljs in i styrelsen som Klubbmästare.
Klubben beslutar enhälligt att inte
arrangera mälardalsträff hösten 1969.
Ingemar Hallbäck efterträder Erik Östlund som sekreterare.

 

1969

Noterades (för första gången) att klubben erhållit beviljade medel från Staden till ungdomsklubben.
Hans Karlsson efterträder Carl Davidsson som ordförande (Carl blir Vice).
Åke Eriksson blir Bytesföreståndare.
På Mälardalsträffen vinner ett lag från Arboga bestående av Erik Östlund, Ingemar Malmfors och Axel Pettersson första
inteckningen i ett vandringspris 4-block Landstormen.
En tidigare medlem återinväljs Nr 90 Ulf Edén.

 

1970

Klubben gästas av föredragshållare bestående av ordf. i Örebro, Bror Malmberg, och hedersordf. Dr Bo Wallenström.
Föredraget handlade bl. a om 1 Penny black och Mauritius Post Office. (Föredraget kostade 50 kr).
En kommitté tillsätts för att ordna nu lokal till hösten. Ny lokal blir Munkkällaren.
Som ny medlem invaldes nr 93 Sören Janeheden.
På årsmötet väljs Harry Söderström som ordförande (Ersätter Hans Karlsson som avflyttat till Örebro) och Ulf Edén
som sekreterare.

 

1971

Nycklar anskaffas till hela styrelsen.
Beslutas om inköp av skåp till Katalogerna.
Klubben indikerar intresse för att arrangeras Mälardalsträff i Arboga.
Klubben beslutar att anmäla sig till arrangemanget Frimärkets Dag -72.
Klubben deltar i en utställning "Arboga i Posten" med anledning av invigning av nya Postlokaler i Arboga.

 

1972

Arboga medverkar i den utställning "Arboga i Posten" som nu flyttats upp till Postmuseum.
Sekreteraren beviljas anskaffning av en skrivmaskin. Och därmed upphör epoken med handskrivna protokollböcker.
En kommitte tillsätts för att planera vårt första deltagande i Frimärkets Dag.
Bussresa till Stockholm och postmuseet på hösten.

 

1973

En Fordigraph (Spritduplikator) anskaffas för tryckning av programblad.
Bengt Holmqvist väljs in som medlem116.
På vårens Mälardalsträff i Västerås sätts upp ett vandringspris, avseende den sedvanliga frågetävlingen, skänkt av
Frimärkshuset.
Paul Holm anordnar  Lotterier för klubbens ekonomiska försörjning.
Nya bord och Ljusrörsarmaturer anskaffas till klubblokalen.
Undertecknad väljs som ordförande.  (Ett förhållande som inga valberedningar tycks vilja göra något åt).
Ur årsmötet framgår att årsavgiften är oförändrad 12 kr i HK och 2 kr i UK.

 

1974

Klubben protesterar mot utgivningen av frimärken är kopplade till inköp av inträdesbiljetter till utställningen vilket
missgynnar alla ute i landet som inte har råd att åka till Stockholm.
Våravslutningen avslutas i det Gröna. Åke Erikssons sommarstuga vid Hästnäs.
Bussresa till Utställningen Stockholm 74 (kostnad 15 kr för medlemmar). Här får vi den enda möjligheten som hittills
getts för allmänheten att bese den "Gula treskillingen". (Ett försök att visa den i år 2005 föll på att ingen hade råd att
betala försäkringspremien).
Ett bingospel anskaffas till vissa medlemmars fasa!

 

1975 Harry Söderström ställer ut frimärken med vintersport i Friluftsfrämjandets stuga i Maxelmosse.
Torvald Björklund blir medlem 123 och Harry Marklund 124.
Bältesspännarna arrangerar sitt årsmöte i Jädersbruk. Man anordnar Raketpost och Veteranbilspost. Klubben inbjuder till
kaffe i klubblokalen.
Beslöts att inte arrangera FD detta år.
Mötestiden flyttas från 20.00 till 19.00.
Vårsäsongen avslutas vid Folingtorp vid Kvarnsjön.
1976

Klubben trycker upp den första matrikel med adresser och samlingsområden.
Beslöts att i fortsättningen gratis utlotta de  FDC vi erhåller som gåva från Postens Filateli. 

 

1977

Inget Frimärkets Dag på hösten.
Torvald Björklund väljs till ungdomsledare.
Mälardalsträff i Gäddgårdsskolan på hösten. Den sedermera "Strandell Medaljerade" filatelisten Karl-Erik Stenberg. 

   

1978

Ture Tärnlund, Gösta Bergman och Holger Eklöw utses till hedersmedlemmar.
Klubben tar slutligt hem vandringspriset (8 st. 12 öre vapenbrev) i frågetävlingarna på en serie Mälardalsträffar.
Ungdomsavdelningen ansluts till SFF (Numera SFU).

 

1979

Arne Eriksson blir medlem nr 139 Åke Hill 141, och Lars Erjö 142.
Bussresa till Stockholm. Besök vid frimärkstryckeriet och Postmuseum.

 

1980

Infördes regeln att den som vinner kvällens närvarovinst ska ansvara för inköp av Kaffebröd och Kaffekokning vid kommande
möte.
Inger Hill väljs in som medlem 149.

 

1981

Mälardalsträff på våren i mässen på FFV.
Beslutas att försäkring ska bestå av årlig fondering av 200 kr.
Diskuterades om vi skulle höja kaffepriset från 2,00 till 2,50 i samband med övergång till plastmuggar.
Nyhetsförmedlingen inom klubben upphör.

 

1982

En ny matta i hallen efter en vattenskada triggar behovet av att rusta hela lokalen, vilket dock dröjer till 1987.

 

1983

Redan nu börjar upprop om deltagande i riksdagsjubileet 1985.
Klubben köper in ett parti av Utställningsboken 1935 som förberedelse inför planerad MD träff 1985.
Vykort av Gällerstedt trycks upp för försäljning vid Frimärkets Dag mm.

 

1984

Georg Sten inväljs som medlem 159, Staffan Jacobsson 161 och Allan Gustavsson 165.
Klubben börjar förbereda utställning inför jubileumsåret 1985.
Beslutas att kaffet ska vara gratis för den som kokar.

 

1985

Hela Arboga firar riksdagens 550-årsminne. Kungen är här men tror han är i Örebro.
Frimärksklubben får en egen poststämpel att använda i anslutning till utställningen på föreningsriksdagen som anordnades
den 1 juni.
Klubben firar 40-årsjubileum med att arrangera
Mälardalsträff i Vasagymnasiet. Uppskattad gästföreläsare var Jan Brorsson.

 

1986

Klubben besöks av f.d. postmästare Lennart Ljungstedt.
Han berättade om en resa han gjort på och bland de Engelska kanalöarna.
Han berättade att han var på väg att emigrera till Österrike och konvertera till den katolska läran.

 

1987

Klubblokalen rustas med målning av väggar ock tak samt uppsättning av bröstpanel.
Klubben erhåller ett kulturbidrag från Köping- Arboga Sparbank.

 

1988

Försök att besöka Tomteboda misslyckas. Man tar inte emot studiebesök.
Klubben tillverkar i egen regi ett antal numera välanvända utställningsramar.

 

1989

Mälardalsträff i FFV:s mäss "Gyllene Balken". Miljökämpe Lars Löfgren håller ett kåseri.
Deltagande i Hjälmare kanals 350-årsjubileum. Vi trycker och ger ut en serie Vykort med anknytning till Hjälmare Kanal.
Lennart Öst från Hjälmarekanals vänner förser oss med fotografier.
Stig Andersson inväljs som medlem186.

 

1990

Staffan Jacobsson väljs som Kassör efter Arne Eriksson.
Vårsäsongen avslutas med en bussresa till Stockholm och utställningen "Vikingaliv".
Sture Skoog väljs in som medlem 190.

 

1991

Vi inför ett nytt system med säsongvis poängjakt för en utlottning vid säsongsavslutningen.
Vårsäsongen avslutas med träff i Blåbandslokalen i Lunger.
Vi köper in och delar på kilovara från Ersta diakonianstalt.

 

1992

Harry Söderström visar delar av sin Olympiasamling.
Höstens
Mälardalsträff i Parkhallen. Visning av filmen Arboga Jubileumsåret 1935.

 

1993

Klubben gör ett studiebesök på Bryggerimuseet.
!" av klubbens medlemmar besöker Nordia 1993 i Helsingfors.
Klubben får Bidrag från kommunen med 5000 till nya lysrör i klubblokalen.
Sune Gustafsson efterträder Harry Marklund som Sekreterare.

 

1994

Frimärkets Dag förläggs till Nickolaiskolan.
Medlemmar visar "miniutställningar" för varandra. Sven Nilsson "vinner" med sin utställning om svampar

 

1995

Arrangerar Mälardalsträffen i Medborgarhuset. Örebrofilatelisten Tord Larsson kåserar om hembygdsfilateli.
Visar verksamhet och utställning i Maxelmosse.
Våravslutning i Staffans sommarstuga i Nibblarsbo.
50-årsfirande 16/9 med kryssning på Hjälmare kanal (30 deltagare.
Klubben biträder stärbhuset efter Gösta Bergman med värdering och avyttring av hans samlingar.

 

1996

Åter tillfrågade och ställer ut i Maxelmosse.
Klubben beslutar att övergå till kalenderårsvist verksamhetsår.
Cirkulationen övertas av Harry Marklund på grund av att Arne Eriksson ska studera.
Första mötet med Vykort som tema hålls.
Leif Wrisemo väljs in som medlem nr 194.

 

1997

Torvald Björklund tillsätts även som klubbmästare.
Mälardalsträff
i Medborgarhuset. Klubben börjar sälja Bingolotter för att finansiera främst lokalen.

1998

Kåseri av egna medlemmar. Wrisemo om Slania. Harry Söderström om Olympiader och dess tillskyndare Pierre de
Coubertain, och Staffan om Tristan da Cunha. Bingolottförsäljningen gåt trögt men vi behöver pengarna och beslutar att
kämpa ett tag till.

 

1999

Vi avslutar våren med en guidning på Arboga Museum.
Vi deltar med utställning vid Hjälmare Kanals 360-årsjubileum. Året då Kungen kunde komma och vara med. Vi tog fram
en ny serie Vykort med motiv från kanalen.
Bussresa till Stockholms jul- och frimärksmarknader.

 

2000

Mälardalsträff i Medborgarhuset. Lothar Heinrich, Slaniasällskapets ordförande, besöker oss med utställning och föredrag.
Vi ger själva ut en minnesfolder med anledning av Slanias 1000:e frimärke.
Klubben deltar vid Ångbåtens Dag vid Hjälmare Docka.
Reinhold visar Arbogabilder på våravslutningen.
Vi åker med buss till Karlsborg och utställningen "Wanäs 75"
Arne Eriksson återinträder som Bytesföreståndare.

 

2001

Evert Norberg från Eskilstuna visar prov på sin forskning om Oskarsvarianter.
Utställning i Maxelmosse.
Stig Eriksson inväljs som medlem 202.
Mats Wahlbom inväljs som medlem 203.
Vi gör en bussresa till Stockholm med besök på Postmuseum och julmarknad i Gamla stan.

 

2002

Vi gör ett studiebesök på nyinvigda Arboga Museum.
Reinhold Carlsson visar rörliga Arbogabilder.
Göran Heijtz från Nova visar sina bästa Vykort.
Vi avslutar våren med ett besök vid Bilhistoriska samlingarna i Köping. Avslutningskaffet vid "Bokbinderiet" i Köping.
Mälardalsträff i Stadsbiblioteket på hösten med klubbmedlemmarna uppklädda i nya klubbtröjor. Första gången vi
arrangerar den dagtid en lördag.

 

2003

Leif Ahnlund, konstnären bakom frimärkshäftet "Motorcykelsport"
visar förlagor och arbetet fram till det slutliga resultatet.
Några deltar åter i samlarkryssning till Åland med BIRKA Princess.
Vårsäsongen avslutas med ett besök vid Robotmuseet.
Vi gästas av stockholmsfilatelisten Ingvar Larsson som
kåserade och visade prov på "Dramatiska brev och romantiska kort"
Mälardalskretsen utvidgas att omfatta även Örebro som
arrangerar sin första Mälardalsträff.
Utställning i Maxelmosse och uppskattad frågetävling om djur och natur.

 

2004

Resa till utställningen "NorrPhil" i Täby..
Våren avslutas med ett besök i KUJ-museet i Köping.
Staffan Jacobsson passar på att visa sin fina samling av Vykort och stämplade frimärken.
Höstens Frimärkets Dag arrangeras åter en teckningstävling bland stadens låg- och mellanstadieskolor.
Höstens
Mälardalsträff
arrangeras av klubben.
Vi avslutar hösten med ett besök hemma hos Reinhold Carlsson och ser hans fina samlingar av fotografier och gammalt
hantverk från Arboga.

 

2005 Kaj Hansen inväljs som medlem 206.
Utställning och frågetävling vid Maxelmosse.
Bo Jansson visar åter bilder ur sin omfattande samling.
Studiebesök vid Arboga brandstation.
En liten skara ur klubben avslutar våren med ett besök på Nordia utställningen i Göteborg.
Hösten inleds som vanligt med Frimärkets Dag. Vi gästas av Hans Almgren som ger oss sin tolkning av några av stadens
skrönorna.
Just nu är vi samlade till Klubbens 60-årsjubileum.

 2006

     
 2007     
 2008     
 2009     
 2010      Den 17:e augusti skapar Ulf Edén klubbens webbsida.
Comments