Protokoll 9 januari 2019.

Säsongsstart. Verksamhetsplanering. Lotteri.
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Geomgång av vårens program.
Programmet presenterades. Noterades att inget möte var förlagt till biblioteket. Detta kan komma 
att ändras om vi finner läge att flytta någon av auktionerna dit. Datum för säsongsavslutningen 
kan komma att ändras beroende på när resmålet öppnar för säsongen.
Programmet har skickats ut till samtliga medlemmar, till Kjell Idling i Kungsör och
Bengt Rosberg i Köping samt till AT/Bergslagsbladet för införande i Dagboken (internet).
Programmet har även lagts ut på klubbens webbsida.
Programmet för ungdomsavdelningen har lagts ut på klubbens webbsida.
5 Mälardalsträffen.
Inbjudan till vårens Mälardalsträff har erhållits. Evenemanget som arrangeras av Torshälla
Frimärksklubb går av stapeln den 23 februari kl 10.00 - 15.00 i Gökstensskolan. Inbjudan har
även distribuerad via e-post till medlemmarna.
3 Abonnemang.
Beslöts om fortsatt medlemskap i Vykortsföreningen och Bältesspännarna.
4 Årsmötesplanering.
Ordf har börjat arbeta med årsberättelsen och skickar till styrelsen för remiss. Klubbmästaren 
köper kaffe och tårtor. Sekr har tagit fram dagordning.
Kassören förbereder bokföringen för revision. Uppgifter om Utvecklingen på våra fonder saknas.
Underlag för valberedning har skickats till berörda.
5 Skatteverket. Beslut om årlig taxering.
AFK är skattebefriat.
6 Övriga frågor.
Anders berättade att Örebroföreningen funderar på chartra en buss. Vi noterade att vi kan ha 
intresse av att få med 3-4 passagerare på den bussen. Anders bevakar det.
7 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.


Comments