Protokoll 12 februari 2020


Iordningställande av auktionsobjekt
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Mälardalsträffen.
Förhandsinformation skickades till 26 handlare den 27 januari.
Fyra handlare har hittills bokat bord
Ett "ungdomsbord" kommer att finnas.
Ingen frågetävling.
En auktion kommer att hållas. Närvarande medlemmar uppmanades att bidra med minst 5 objekt.
Ordföranden undersöker möjligheten till annons i Nordisk Filateli.
3 Värdering av samling.
Jan Thorslund har lämnat in resväska med frimärken från hela världen för värdering.
Samlingen värderades den 5 februari till 215 kr. Brev gick 7/2 till Jan med värderingsresultatet.
Den 12/2 meddelade Jan att han skänker samlingen till Arboga Frimärksklubb.
Tackkort kommer att skickas.
4 Övriga frågor.
a) Skrivelse till PostNord (Prot 2020-01-08 pkt 7a)
    Skrivelsen skickades den 23 januari.
    Svar ankom den 27/1
b) Provision på Sverigelotten.
    Kassören meddelade att klubbens provision har ökats från 8 till 10 kr per lott.
c) Föreningsstöd.
    Kassören meddelade att föreningsstöd har mottagits (3 000 kr).
d) Förfrågan från Bältesspännarna.
    Man efterlyser hela kartor av lokalpostmärken samt oöppnade 100-rullar av                svenska utgåvor..
    AFK har inget att tillföra.
5 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.


Comments