Protokoll 9 oktober 2019.

KAK-träff. Auktion.
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Dödsfall.
Georg Steen avled den 1:a oktoberi. Han kom till klubben den 26:e september 
1979. Klubben kommer att insända bidrag till någon av stödfonderna. 
Georgs minne hedrades med en tyst minut.
3 Mälardalsträffen 2020, viktiga förberedelser.
För att undvika kollisioner med andra filatelistiska evenemang så har sekreteraren redan nu 
meddelat tidpunkten för träffen. Mail har skickats den 26:e september till 17 föreningar och 
25 handlare. Datum för evenemanget är fastställt till lördagen den 4:e april.
4 Övriga frågor
a) Bluffaktura.
    Vår kassör Arne har mottagit mail från person som använt Sörens namn som avsändare.
    Mailet innehåller krav på betalning av faktura. Bedrägeriförsöket kommer att polisanmälas.
b) Auktionslista
5 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.


Comments