Styrelsen

Ordförande
Sören Janeheden
Rönnvägen 5
703 85 Glanshammar
 
070 998 18 95
 
soren_janeheden@hotmail.com
                                                
Sekreterare och webbmaster
Ulf Edén
Lundborgsesplanaden 8A      
732 34 Arboga
070 787 52 86
 
eden.sr@tele2.se
 Ungdomsledare
och Klubbmästare
Torvald Björklund
Bergsgränd 11 A
732 45 Arboga
 
0589-61 11 04
 
torvaldbjorklund@yahoo.se
 
 
 
Ungdomsledare
                                               
Sture Skoog
Torpsgatan 4 A
732 34 Arboga
0589-146 78
 
sture.skoog@gmail.com
Kassör och
Bytesföreståndare                                              
Arne Eriksson
Varvsgatan 5 B
732 31 Arboga
076 852 82 73
 
s.arne.eriksson@hotmail.com


Comments