Protokoll 11 september 2019

Säsongsstart - Verksamhetsplanering - Lotteri
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Dödsfall.
Åke Hill avled den 24:e juli. Han kom till klubben den 26:e september 1979.
Klubben har insänt bidrag till Barncancerfonden. Vid Åkes begravning deltog Ragnar och Siv
Malmkvist. Äkes minne hedrades med en tyst minut.
3 Genomgång av höstens program.
Programmet har skickats ut till samtliga medlemmar, till Kjell Idling i Kungsör samt till
AT/Bergslagsbladet för införande i Dagboken. Bengt Rosberg har inte kunnat nås, avflyttad.
Programmet har även lagts ut på klubbens webbsida.
Programmet för ungdomsavdelningen har lagts ut på klubbens webbsida.
4 Föreningsbidrag 2020
Ansökan om föreningsbidrag på 3 000 kr skickades till kommunen 29/8. 
Mottagningsbevis har ännu ej erhållits.
5 Frimärkets Dag.
Frimärkets Dag äger rum lördag den 9 november på biblioteket. Årets tema är Stationshus?
Ordföranden bokar biblioteket för evenemanget.
6 Gåva.
Margareta Cedervall har som gåva till klubben överlämnat en frimärkssamling som tillhört hennes 
avlidne son Kenneth Gustavsson. Samlingen består av 5 insticksalbum, 2 större och 3 mindre,
samt en liten påse med klipp. Materialet, som innehåller märken från flera länder, har.överlämnats
till ungdomsavdelningen. Tackkort har sänts till Margareta den 9/7 2019.
7 Mälardalsträffen jubileumsåret 2020, viktiga förberedelser.
4, 18, 25 april ? Ordföranden undersöker tillgång till biblioteket samt kontrollerar eventuell
kollision med Enköpingsevenemanget mm.
8 Bidrag till ungdomsverksamheten.
Arne meddelade att SFU har avdelat 1 950 kr som sänts till Västmanlands läns ungdoms-
förbund fvb till AFK ungdomsavdelning. Beloppet mottages tacksamt.
9 Övriga frågor.
a) Medlemsregistret. Brev till Lars-Gunnar Modigh har returnerats, okänd.
    Kassören kollar medlemsstatus att jämföra med matrikeln. Behov av ny matrikel?
b) Stockholmia. Siv Malmkvist deltog som volontär och berättade målande om förberedelserna.
    Siv upplevde insatsen som volontär som mycket intressant och lärorik. Hon bidrog med tre
    halvdagar som innehöll olika arbetsuppgifter. Volontärerna bjöds på god mat och erhöll som
    tack trevliga filatelistiska gåvor. Varje arbetspass belönades även med 150 kr som Siv valde
att låta gå till AFK, vilket vi tackar för. Stockholmia 2019 bevistades av c:a 8 000 besökare.
10 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Comments