Protokoll 13 november 2019

Tävlingskväll.
1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2 Nätfiske.
Vi har utsatts för nätfiske. Epost har skickats till kassören Arne Eriksson under falsk avsändare
(ordföranden Sören Janeheden) med begäran om utbetalning. Tilltaget har polisanmälts.
3 Frimärkets dag.
Frimärkets Dag 9/11 var rätt så välbesökt, c:a 150 besökande, en ökning jmf med föregående år.
Tipstävlingen vanns av Ingemar Gunnarsson. På andra plats kom syskonen Veronika och Lorenz
Jokela och tredjepriset erövrades av Bengt Rosberg, Köping. Pristagarna har fått sina priser. 
Vi hade införskaffat frimärksutgåvor för 1 894 kr, Av dessa såldes för 1 690. Vi sålde lotter för
445 kr och diverse från vårt filatelistiska lager för 427 kr. Två nya medlemmar värbades till
ungdomsavdelningen. Den planerade fotograferingen av evenemanget uteblev tyvärr.
4 Gåva från Jan "Pyrre" Nyberg.
AFK har som gåva fått ett insticksalbum med diverse frimärken. Överlämnas till ungdomsavdelningen.
5 Värdering av samling.
Ragnhild Larsson har lämnat in 10 insticksalbum med frimärken från hela världen för värdering.
Samlingen värderades under kvällen till 400 kr.
6 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Comments