Korszerű projektmenedzsment alkalmazása a mérnöki munkában

administrator, 2011. ápr. 10. 14:08
Az MMK Hírközlési és Informatikai Tagozata továbbképzést szervez

„Korszerű projektmenedzsment alkalmazása a mérnöki munkában„

témában

A gyorsan változó technológiák és szabályzók szükségesé teszik a – tervezők, szakértők,
műszaki ellenőrök és műszaki vezetők – mérnökök részére a továbbképzést.

Korszer Projektmenedzsment Alkalmazása a Mérnöki Munkában c.
továbbképzés

A továbbképzés keretében bemutatjuk a projekt útját az indítástól a megvalósításon át
és a projekt lezárásig. Az el adásokban ismertetjük a korszer projektszervezést, a
folyamatokat és hangsúlyt helyezünk fontos részfeladatokra is pld. versenyeztetésre
szerz dés tartalmára, min ségirányításra stb.

Külön hangsúlyozottan ismertetjük:
- törvényi hátteret, a rendeleteket
- engedélyezési eljárásokat
- üzleti tervezést és a gazdaságossági számításokat
- fejlesztési és beruházási folyamatokat pályázat és saját forrás esetén
- projekt fogalmát és jellemzőit és a projektmenedzsmentet
- projekt tervezését és ellen rzését
- projektszervezési struktúrákat
- a projekt folyamatban résztvevők feladatait, felelősségét
- beszerzés a projektekben, közbeszerzéseket
- szerződés tartalmát közös munka keretében határozzuk meg
- logisztika szerepét a projektekben
- projektek pénzügyi, gazdasági feltételeit
- projektek követését és a projekt kontroling szerepét
- projekt lezárását és értékelését
- a hallgatók csoportos foglalkozás keretében egy konkrét projekt megvalósítását -
projekt szervezet létre hozása, projekt terv és a megvalósítás menetének ismertetését
mutatják be , amely alapján értékeljük, hogy a résztvevők hogyan sajátították el az
anyagot, és mennyire tájékozottak a témában.

Az előadások során a menet közben felmerült kérdésekre választ adunk és meghallgatjuk
a résztvevő kollégák témával kapcsolatos véleményét és tapasztalatát.

A résztvev k a tanfolyam elvégzése után birtokába kerülnek a projektek megvalósításával
kapcsolatos legújabb ismereteknek.
A projekt munkában résztvev k számára er södik a komplex projekt szemlélet, az egyéni
felel sség és az elkötelezettség.

A továbbképzés szervezése:
- egy továbbképzés 18 óra id tartamban kerül megrendezésre Budapesten a
Távközléstechnika ZRT K bányai út 36. alatti el adójában, (parkolás a helyszínen lehetséges)
- a továbbképzéseket 2011. április 13 -14. tartjuk. Kezdés 13-án 9.00 órakor a várható
befejezés 16.30 órakor és 14-én 9.00- 15.30 órakor
- a továbbképzést sikeresen befejezők összesen 4 kredit pontot regisztrálnak
- részvételi díj: kamarai tagok részére 10000 Ft +25%ÁFA (összesen 12.500.-) nem kamarai
tagok részére 12000 Ft+ 25%ÁFA (összesen 15000.-). Átutalási számlaszám: 10102086-
46698100-01000009 Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Az átutalási közleményben kérjük,
tüntessék fel nevüket és kamarai számukat.
Számlát a befizet nevére küldünk.

Jelentkezés:
1. Budapesti képzésre, 2011. április 11.-ig Rácz Józsefnél a racz.jozsef1@freemail.hu e-
mail címen,
Részvételi díj átutalási határideje: április 11.

Budapest, 2011. április 03.

Rácz József
programszervező
Ċ
administrator,
2011. ápr. 10. 14:13
Comments