Actualitat


LA PROPOSTA DE SUSTITUCIÓ DE L'EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI DE MENJADOR A DEBAT EN EL CONSELL ESCOLAR

posted Aug 1, 2021, 11:03 AM by Comissió de comunicació AMPA IEA Oriol Martorell

El proppassat 15 de juliol es va celebrar el Consell Escolar on es va tractar, entre altres temes, la proposta de l'AFA a l'Escola per substituir l'empresa de menjador a l'IEA Oriol Martorell.

La proposta va néixer arran de les demandes enregistrades per part de les famílies i la comunitat educativa a la Comissió de Menjador de l'AFA que, des del 2020, va impulsar dues iniciatives per tal de poder millorar l'espai de menjador: una via tastos i una altra via aportacions per part de les famílies.

Per part de la representació de l'AFA, es va proposar la necessitat de substitució de l'empresa prestadora del servei de menjador d'acord amb les reiterades incidències i deficiències en el temps que exposàvem al nostre correu del 12-jul.-2021, segons detall:
 • Disminució clara de quantitat de la ració, variació de productes i qualitat d'alguns aliments amb resultat, en definitiva, de què l'alumnat es queda amb gana fins i tot sortint a les 15:00 h,
 • Deficiències a l'equipament de cuina, segons l'acta d'inspecció del 28/01/2020,
 • Que són les famílies, a través de la comissió de l'AFA designada a tal efecte, qui hem de decidir el model d'alimentació que volem pels nostres fills.
En aquest punt, és important significar que la disconformitat de les famílies, representades per l'AFA, té relació amb el servei final que presta l'empresa Ecomenja, amb la que l'escola té contractat la prestació del servei, i en cap moment amb entitats, proveïdors o persones físiques intermediàries que puguin tenir relació directa o indirecta amb el servei.

Per la seva part, la direcció de l'IEA Oriol Martorell va argumentar:
 • La impossibilitat de rescindir el contracte en vigor i de completar el procés de contractació d'un nou servei de menjador abans del començament del curs vinent,
 • Que s'han realitzat millores a les instal·lacions, tot i que reconeix que encara queda àrea de millora,
 • Que s'ha d'avaluar de forma més àmplia el nivell de satisfacció de les famílies amb el servei.
Tot i que hem d'assumir la impossibilitat de realitzar un canvi d'empresa operadora pel curs vinent, mantenim la nostra desconfiança en què l'actual empresa, Ecomenja, pugui resoldre totes les disconformitats existents en el marc contractual vigent, i continuarem treballant perquè es realitzin els canvis necessaris, inclòs, si s'escau, el de l'empresa prestadora.

En aquest sentit, volem comentar-vos que, des del primer dia de classe del curs vinent 2021-22 enfortirem el control del servei, amb més tasts i control sobre menús, productes subministrats, tanmateix com sobre l'estat funcional i d'higiene de l'equipament de cuina.

Transitòriament, es va acordar fer una reunió a tres bandes - AFA, Ecomenja i direcció de l'Escola - al començament del curs 2021-22, per intentar que es facin canvis bàsics, com ara la millora de la ració perquè l'alumnat no es quedi amb gana, i la substitució de plats poc atractius per l'alumnat, especialment als menús de primària.

En aquest punt, volem agrair la col·laboració de totes les famílies que ens heu enviat comentaris, opinions i suggeriments. Ara els necessitarem més que mai, per la qual cosa us convidem a continuar enviant-los a comimenja@gmail.com o om.ampa.junta@gmail.com.

De forma especial, volem agrair la feina realitzada pels membres de la Comissió de Menjador i que, amb tota seguretat tindrà continuïtat els mesos vinents.

No resta més que desitjar-vos unes bones vacances. Ens retrobem al setembre!

AFA - IEA ORIOL MARTORELL
Junta Directiva

Proposta de canvi d'empresa prestadora del servei de menjador

posted Jul 14, 2021, 1:04 PM by Comissió de comunicació AMPA IEA Oriol Martorell   [ updated Jul 14, 2021, 1:06 PM ]

Benvolgudes famílies, 


A causa de les reiterades incidències en el temps, tant pel que fa al servei de menjador, com dels aliments suministrats i de deficiències no subsanades d'equipaments i manca d'higiene a la cuina (tal i com reflecteix l'última acta d'inspecció del gener de 2020); així com, receptes culinàries i menús que desagraden, disminució ostensible de la qualitat i quantitat del menjar, fins el punt que els nostres fills i filles es queden amb gana; l'AFA i la Comissió "comimenja" de l'IEA Oriol Martorell hem comunicat a la Direcció de l'escola la nostra decidida intenció d'impulsar un canvi d'empresa de menjador motivada per la pèrdua total de confiança cap a l'empresa que ens ha realitzat fins ara el servei de menjador.


La resposta per part de l'empresa de menjador ha estat del tot estèril, acomiadant personal de monitoratge dels grups/classe sense comunicar-ho a les famílies, subministrant picnics deficients, fruita en mal estat (sobre maduració), ... Les queixes per part de la Comissió de Menjador, l'AFA i de famílies s'han estès al llarg del temps sense solventar incidències, problemes i conflictes. 


Des de la l'AFA i Comissió de Menjador considerem que és prioritari que el menjar sigui saludable, i més amb el desgast que suposa la doble escolaritat que realitzen els nostres fills i filles. Cal, a més, planificar l'estona i espai del migdia com un servei on el vincle amb el menjar sigui entès com quelcom agradable, esperat,  sa, plaent...


Hem iniciat contactes amb una empresa local, ecològica i de proximitat, amb receptes tradicionals i valorem que poden ser de gust de la majoria de les famílies i infants i joves. Aquesta empresa està disposada a invertir en la cuina de l'edifici de Primària per millorar les deficiències detectades en la inspecció esmentada ( deficiències que fa ja 12 mesos que haurien d'estar solventades). Aquestes millores són necessàries per donar per finalitzades les reformes iniciades l'últim Nadal 2020 i en les que l'AFA va invertir més de 10.000 euros en millorar la reverberació del menjador de Primària i fer un entorn més agradable.


Malauradament desconeixíem que el contracte amb l'empresa actual "ecomenja" es renova anualment i que hem d'avisar l'empresa amb tres mesos d'antelació. A hores d'ara ja no som a temps i des d'aquest juliol es dóna per renovada la concesió del servei.


Per tot això volem que quedi constància del que hem exposat amb l'objectiu de presentar aquesta proposta en el proper Consell Escolar. El proper curs escolar serà un curs de negociacions i canvis. Amb la finalitat de documentar-ho pas per pas, us demanem que ens feu arribar els vostres comentaris, suggeriments i propostes a comimenja@gmail.com o om.ampa.junta@gmail.com


AFA - IEA ORIOL MARTORELL
Junta Directiva

No cobrarem la quota AFA el curs 2020-21

posted Aug 5, 2020, 2:31 PM by Comissió de comunicació AMPA IEA Oriol Martorell   [ updated Aug 5, 2020, 2:34 PM ]

Benvolgudes famílies,

De primer, desitjar que estigueu retrobant la normalitat després de les excepcionals condicions que tots plegats hem viscut el passat curs.

Volem comunicar-vos que, atès l'impacte negatiu que la pandèmia ha fet en l'economia en general, i amb especial afectació en alguns sectors d'activitat dels que viuen una part important de les famílies que la nostra comunitat educativa, la Junta Directiva de l'AFA de l'IEA Oriol Martorell ha acordat per unanimitat no cobrar la quota AFA (30 €/família) del curs vinent 2020-21, que serà assumida per les reserves econòmiques de l'associació.

L'acord fa algunes excepcions i limitacions que tot segur que entendreu, com ara:
 1. Les noves famílies, tant de primària com de secundària, hauran d'abonar totes les quotes, atès que la reserva s'ha constituït per les aportacions en anys precedents,
 2. L'acollida es cobrarà com sempre, mensualment, al preu que podeu consultar al web de l'AFA, segons la utilització, ja que consumeix recursos específics i la necessitat sorgeix principalment per conciliació laboral,
 3. Les famílies que no estiguin al corrent de pagament no es beneficiaran al curs 20-21 d'alguns serveis que l'AFA presta, com ara el de socialització de llibres. Si penseu que podeu trobar-vos en aquest cas, contacteu amb la Comissió de Tresoreria de l'AFA  per tal d'actualitzar i regularitzar la situació.
D'altra banda, aprofitem per recordar-vos que l'AFA disposa d'un fons de solidaritat a disposició de les famílies especialment afectades. Podeu consultar condicions i operativa de tramitació al web de l'AFA.

Podeu dirigir qualsevol comentari en relació amb aquest acord a la Junta Directiva

Gaudiu ara de les vacances.

AFA IEA ORIOL MARTORELL
Junta Directiva

Al Palau amb descompte de l'AFA Oriol Martorell

posted Oct 4, 2018, 10:22 AM by AMPA OriolMartorell   [ updated Oct 4, 2018, 10:31 AM ]


Us recordem que la pertinença a l'AFA IEA ORIOL MARTORELL té molts beneficis.

La comissió d'espectacles treballa perquè l'alumnat de l'Oriol Martorell pugui gaudir a preus molt especials, i en família, de la música i de la dansa en diferents centres i esdeveniments culturals del nostre entorn, com a requisit imprescindible en la seva formació.

El nostre codi de descompte és:  OMartorell18-19

D'altra banda, si penseu que teniu un talent o perseverança especial o, simplement, esteu en el moment i en el lloc adequat per assabentar-vos d'ofertes d'activitats culturals que puguin resultar d'interès per la resta de famílies, heu de saber que teniu un lloc a la comissió d'espectacles de l'AFA.  Contacteu ja!

I, sobre tot, gaudiu molt de la música i de la dansa!

AFA IEA ORIOL MARTORELL
Comissió d'espectacles

Fons de Solidaritat AFA a la vostra disposició

posted Oct 4, 2018, 10:19 AM by AMPA OriolMartorell   [ updated Oct 4, 2018, 10:25 AM ]

Dins del conjunt de beneficis que té la pertinença a l’AFA de l’IEA Oriol Martorell, podeu disposar d’ajuts econòmics del Fons de Solidaritat.


Els conceptes pels quals es pot demanar ajut del fons de solidaritat són diversos:

 1. Preu Públic,

 2. Beca de Colònies,

 3. Menjador,

 4. Sortides Pedagògiques a concerts i actuacions de dansa,

 5. Mort del pare, mare o tutor legal,

 6. Manca de recursos per afrontar les despeses d’escolarització,

 7. Altres prestacions.


Trobareu més informació sobre conceptes, requisits i límits dels ajuts del Fons de Solidaritat seguint el següent enllaç


https://drive.google.com/file/d/1Um9QglSRuOV_POLns0K8-7kqJ4Jbn7bZ/view?usp=sharing


I en relació amb aquest mateix tema, aprofitem l’avinentesa per informar-vos que la Junta Directiva de l’AFA, en la seva reunió periòdica de proppassat 14/9/2018, va acordar la congelació provisional de l’aportació anual al Fons de Solidaritat i, com a resultat, aquest curs no es passarà aquest càrrec a les famílies.


AFA IEA ORIOL MARTORELL

Junta Directiva

om.ampa.junta@gmail.com

Sin título

posted Oct 4, 2018, 10:14 AM by AMPA OriolMartorell   [ updated Oct 4, 2018, 10:18 AM ]

Mou-te per l'AFA de l'IEA Oriol Martorell

Si allò que et mou ès...

La teva comissió és …

(Feu click per contactar)

La millora de les possibilitats de conciliació de l’horari laboral i l’horari escolar


Acollida

Garantir un servei de transport de casa a l’escola còmode, segur i adaptat a les necessitats de les famílies


Transport

La qualitat del menjar dels infants i en elevar la categoria pedagògica del menjador, com un espai educatiu més del centre, integrat en el seu projecte educatiu.MenjadorGestió de productes i serveis compartits, amb preus i/o condicions d’avantatge:

 • Assegurança d’instruments,

 • Castanyoles,

 • Tablets (secundària),

 • Armariets (secundària),

 • Esdeveniments artístics
Vàries

Promoció i gestió del fons de solidaritat per famílies amb més dificultats econòmiques


Vàries

Divulgar l’activitat i projectes de l’AFA a través dels seus canals de comunicació habituals: correu, web, xarxes socials,...


Comunicació

L’organització de la tradicional festa de final de curs i qualsevol altre esdeveniment perquè ens trobem les famílies


Festes

El desenvolupament del programa de socialització de llibres


Socialització de llibresEngegat el nou curs 2018-2019, és un bon moment per presentar l’Associació de Famílies de l’IEA Oriol Martorell a les noves famílies, i recordar a totes, també les més veteranes, els nostres objectius, segons queden recollits a l’art. 2 dels estatuts.


L’associació assumeix els objectius següents:

 1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les famílies, professorat i alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre

 2. Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre.

 3. Assistir a les famílies de l’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.

 4. Promoure la representació i la participació de les famílies de l’alumnat en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col.legiats.

 5. Facilitar la col.laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

 6. Col.laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis, i donar suport econòmic a les mateixes, si correspon.

 7. Promoure les activitats de formació de famílies, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

 8. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

 9. Promoure i realitzar tota mena d’activitats culturals, físico-esportives i, sobretot, totes aquelles que tinguin relació amb la dansa i la música.


Aquests objectius generals es concreten en un ventall de projectes i serveis - de gestió pròpia de l’AFA o gestionats en col.laboració amb l’escola - i que només poden portar-se a terme amb l’aportació desinteressada de temps, conèixement i il.lusió de les famílies que fem aquesta comunitat educativa.


D’altra banda, esdevé imprescindible que, curs rere curs, noves mirades, noves idees i noves veus donin continuïtat en el temps a tots els serveis que presta l’AFA, més enllà del trànsit dels nostres fills i filles per l’escola, sempre acotat en el temps.


I és per això que volem fer una crida a totes les famílies que puguin destinar unes estones del seu temps per tal de donar un servei a la comunitat educativa de l’IEA Oriol Martorell, incorporant-se a qualsevol de les comissions que fan possible cada servei.


El pròxim dia 10 d’octubre del 2018, a les 17.15h, a l’edifici de primària, totes les comissions posarem en comú idees i projectes per desenvolupar al llarg del curs 2018-19, abans de presentar-los a l’Assemblea General de l’AFA per a la seva aprovació.


En el quadre del costat, trobareu l’enllaç que us posarà en contacte amb cada comissió, en funció del camp que més s’apropi al vostre interés, experiència o necessitat.


Si no heu trobat encara la vostra comissió però teniu un projecte, una idea o potser només una inquietud, i creieu que pot tenir interès per la comunitat, no dubteu en plantejar-lo.

Al final, això també va d’educació dels nostres infants.

AFA IEA ORIOL MARTORELL
Junta Directiva

Comença el curs 2018-19

posted Sep 12, 2018, 3:59 PM by Comissió de comunicació AMPA IEA Oriol Martorell   [ updated Sep 16, 2018, 12:42 AM ]

Emocionants retrobades el primer dia de classe.

La música i la dansa tornen a l'Oriol Martorell.

Benvinguts nous alumnes. Benvingudes noves famílies.

Bon curs a tothom!!!

Cicle inicial

Cicle mig

Cicle superior

L'AFA de l'IEA Oriol Martorell us desitja un feliç estiu

posted Jun 24, 2018, 12:00 PM by AMPA OriolMartorell   [ updated Jun 24, 2018, 12:05 PM ]

Ha estat un curs intens.

Ara toca gaudir d'un merescut descans.

Recordeu portar la música i la dansa per tot arreu.

Ens retrovem al setembre.

AFA IEA Oriol Martorell

Resultats enquesta menjador 2017-18

posted Jun 18, 2018, 2:20 PM by Comissió de comunicació AMPA IEA Oriol Martorell   [ updated Jun 18, 2018, 2:30 PM ]

Benvolgudes famílies,

La comissió de menjador de l’AFA us donem les gràcies per haver contestat l’enquesta del menjador.

Per tal que en pugueu conèixer els resultats, us enviem els gràfics de les respostes que es podien aplegar en gràfics.

Tant l’escola com Ecomenja i l’AFA vetllem perquè el servei de menjador estigui en consonància amb les necessitats de totes les famílies i per això ens interessa molt la vostra opinió.

Us desitgem un molt bon final de curs.

AFA IEA ORIOL MARTORELL
Comissió de Menjador

Primaria - Resultats enquesta menjador Oriol Martorell


Secundaria - Resultats enquesta menjador Oriol MartorellL'AFA té nou logo

posted Jun 15, 2018, 4:44 PM by AMPA OriolMartorell   [ updated Jun 16, 2018, 3:26 AM ]


Recordareu que a l'Assemblea del dia 13/11/2017 vam aprovar el canvi de denominació de l'Associació de Famílies de l'IEA Oriol Martorell, així com la seva imatge visual.

També es va aprovar l'inici d'un procés participatiu per al disseny del nou logotip en
col·laboració amb la mestra de l'àrea de visual i plàstica de Primària, la Carme Navarro, perquè fossin els infants qui dissenyin i decideixin el nou logo de l'AFA.

Aquella proposta va generar una interessant experiència educativa a través de la qual els nens han pogut completar un procés creatiu que neix amb la reflexió prèvia sobre allò a representar, la jerarquització i selecció subjectiva de tot un conjunt de referències visuals, fins a la síntesi i transformació final per esdevenir una imatge capaç de transmetre valors i emocions.

Felicitem a tots els participants per la diversitat i enorme qualitat general de les propostes, que ens han ajudat a tots a recordar els valors que mouen la nostra organització: col.laboració, solidaritat, respecte, passió per la música i la dansa, ...

Ens complau presentar ara el resultat final del procés, que identificarà l'AFA des d'aquest moment.

El nou logo va ser ideat per l'ANA INÉS SALAZAR EBBES, de 5è-A de dansa, i va ser escollit pel comitè de selecció entre totes les propostes formulades per la seva visió de l'AFA com un projecte comú, construït amb l'aportació de totes les famílies que formem part de la comunitat educativa de l'Oriol Martorell, representat per un conjunt de gran potència visual.

Volem agrair a la Carme Navarro el suport al projecte, la coordinació de tot el procés i el seu assessorament artístic per l'avaluació de les propostes.

Així mateix, agraïm a la Muntsa Busquets, la seva feina en la maquetació i art final de la proposta.

AFA IEA ORIOL MARTORELL
Junta Directiva

1-10 of 19